Forxiga® dapagliflozine

Forxiga is een sterk selectieve SGLT2-remmer bij type 2 diabetes, met 4 jaar aan veiligheids- en werkzaamheidsgegevens. Forxiga verwijdert glucose en de bijbehorende calorieën via de nieren.

Klinische studies

Opzet van het onderzoek

Het DISCOVER-onderzoek

Doel
 
Doel van het DISCOVER-onderzoek is het beschrijven van de patiëntkenmerken, de evolutie van ziektemanagementpatronen en klinische uitkomsten over een periode van 3 jaar bij mensen met type 2 diabetes mellitus die met een tweedelijns antidiabetestherapie starten in een alledaagse omgeving. 
 
Opzet
 
DISCOVER is een wereldwijd, prospectief, niet-interventioneel onderzoek dat in 38 landen verspreid over zes continenten wordt verricht. Ongeveer 15.000 patiënten zijn in het onderzoek ingeschreven en worden 3 jaar lang gevolgd.

Gegevens worden verzameld tijdens routinebezoeken vanuit drie verschillende bronnen:

De gegevens worden op vijf tijdpunten verzameld en worden eerst geanonimiseerd voordat ze ter analysering worden verzonden naar een centrale database.

Meer informatie over het DISCOVER-onderzoek