Forxiga® dapagliflozine

Forxiga is een sterk selectieve SGLT2-remmer bij type 2 diabetes, met 4 jaar aan veiligheids- en werkzaamheidsgegevens. Forxiga verwijdert glucose en de bijbehorende calorieën via de nieren.

Over Forxiga

Forxiga
Forxiga

De FORXIGA®-familie: Sterk selectieve SGLT2-remming

De eerste SGLT2-remmer die aanhoudende HbA1c-voordelen gedurende 4 jaar heeft aangetoond11

Duurzame glycemische controle en bijkomende voordelen op gewicht en bloeddruk. FORXIGA en XIGDUO:

Forxiga
Forxiga
Xigduo
Xigduo

Farmacologische eigenschappen

FORXIGA: Innovatie ontmoet eenvoud

FORXIGA is een zeer selectieve, insuline-onafhankelijke SGLT2-remmer die HbA1c verlaagt en die gepaard gaat met de bijkomende voordelen van gewichtsverlies en bloeddrukreductie.1, 15, 16

FORXIGA werkt onafhankelijk van insulinemechanismen, verwijdert het teveel aan glucose via de urine en biedt:

FORXIGA: Een insulineonafhankelijk werkingsmechanisme
FORXIGA: Een insulineonafhankelijk werkingsmechanisme

FORXIGA is meer dan 1400 maal selectiever voor SGLT2 versus SGLT1.1 

Alle SGLT2-remmers vertonen een reductie in werkzaamheid bij patiënten met een verminderde nierfunctie.17 

De werkzaamheid van FORXIGA is afhankelijk van de nierfunctie. De werkzaamheid is verminderd bij patiënten met matige nierinsufficiëntie en naar verwachting afwezig bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. FORXIGA wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie (patiënten met CrCl < 60 ml/min of < 60 ml/min/1,73 m2).

Het controleren van de nierfunctie wordt aanbevolen voordat gestart wordt met FORXIGA en nadien ten minste eens per jaar, of voordat gestart wordt met gelijktijdig te gebruiken geneesmiddelen die de nierfunctie kunnen verminderen en periodiek daarna.

Patiëntenvoordelen

Duurzame verlaging HbA1c en bijkomende voordelen op gewicht en bloeddruk

Als add-on combinatietherapie met metformine:

Alternatieve afbeelding van de reductie van HbA1c, reductie van gewichtsverlies, reductie van bloeddruk
Alternatieve afbeelding van de reductie van HbA1c, reductie van gewichtsverlies, reductie van bloeddruk

|| || Gegevens zijn gemiddelde veranderingen ten opzichte van baseline p<0,0001 versus placebo.

FORXIGA en XIGDUO zijn niet geïndiceerd voor de behandeling van gewichtsverlies of hoge bloeddruk. Gewichtsverandering was in klinische onderzoeken een secundair eindpunt.

Medische noodzaak

De FORXIGA®-familie

Wanneer metformine HbA1c niet meer onder controle houdt, kan het invoeren van een nieuwe therapie een uitdaging zijn.

Hoe zouden uw patiënten zich voelen als u hen vertelde dat hun medicatie: 

Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft

Gewichtsverlies van ≥ 3% werd aangetoond bij patiënten die hun HbA1c streefwaarden bereiken.18, 19

¶¶FORXIGA en XIGDUO zijn niet geïndiceerd voor de behandeling van gewichtsverlies of hoge bloeddruk. Gewichtsverandering was in klinische onderzoeken een secundair eindpunt