Forxiga® dapagliflozine

Forxiga is een sterk selectieve SGLT2-remmer bij type 2 diabetes, met 4 jaar aan veiligheids- en werkzaamheidsgegevens. Forxiga verwijdert glucose en de bijbehorende calorieën via de nieren.

Over Forxiga

Forxiga
Forxiga

Farmacologische eigenschappen

FORXIGA: Innovatie ontmoet eenvoud

FORXIGA is een zeer selectieve, insuline-onafhankelijke SGLT2-remmer die HbA1c verlaagt en die gepaard gaat met de bijkomende voordelen van gewichtsverlies en bloeddrukreductie.1, 15, 16

FORXIGA werkt onafhankelijk van insulinemechanismen, verwijdert het teveel aan glucose via de urine en biedt:

FORXIGA: Een insulineonafhankelijk werkingsmechanisme
FORXIGA: Een insulineonafhankelijk werkingsmechanisme

FORXIGA is meer dan 1400 maal selectiever voor SGLT2 versus SGLT1.1 

Alle SGLT2-remmers vertonen een reductie in werkzaamheid bij patiënten met een verminderde nierfunctie.17 

De werkzaamheid van FORXIGA is afhankelijk van de nierfunctie. De werkzaamheid is verminderd bij patiënten met matige nierinsufficiëntie en naar verwachting afwezig bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. FORXIGA wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie (patiënten met CrCl < 60 ml/min of < 60 ml/min/1,73 m2).

Het controleren van de nierfunctie wordt aanbevolen voordat gestart wordt met FORXIGA en nadien ten minste eens per jaar, of voordat gestart wordt met gelijktijdig te gebruiken geneesmiddelen die de nierfunctie kunnen verminderen en periodiek daarna.