Forxiga® dapagliflozine

Forxiga is een sterk selectieve SGLT2-remmer bij type 2 diabetes, met 4 jaar aan veiligheids- en werkzaamheidsgegevens. Forxiga verwijdert glucose en de bijbehorende calorieën via de nieren.

Over Forxiga

Forxiga
Forxiga

Medische noodzaak

De FORXIGA®-familie

Wanneer metformine HbA1c niet meer onder controle houdt, kan het invoeren van een nieuwe therapie een uitdaging zijn.

Hoe zouden uw patiënten zich voelen als u hen vertelde dat hun medicatie: 

Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft
Afbeelding die de onbeantwoorde behoeften voor Forxiga weergeeft

Gewichtsverlies van ≥ 3% werd aangetoond bij patiënten die hun HbA1c streefwaarden bereiken.18, 19

¶¶FORXIGA en XIGDUO zijn niet geïndiceerd voor de behandeling van gewichtsverlies of hoge bloeddruk. Gewichtsverandering was in klinische onderzoeken een secundair eindpunt