Forxiga® dapagliflozine

Forxiga is een sterk selectieve SGLT2-remmer bij type 2 diabetes, met 4 jaar aan veiligheids- en werkzaamheidsgegevens. Forxiga verwijdert glucose en de bijbehorende calorieën via de nieren.

Over Forxiga

Forxiga
Forxiga

Patiëntenvoordelen

Duurzame verlaging HbA1c en bijkomende voordelen op gewicht en bloeddruk

Als add-on combinatietherapie met metformine:

Alternatieve afbeelding van de reductie van HbA1c, reductie van gewichtsverlies, reductie van bloeddruk
Alternatieve afbeelding van de reductie van HbA1c, reductie van gewichtsverlies, reductie van bloeddruk

|| || Gegevens zijn gemiddelde veranderingen ten opzichte van baseline p<0,0001 versus placebo.

FORXIGA en XIGDUO zijn niet geïndiceerd voor de behandeling van gewichtsverlies of hoge bloeddruk. Gewichtsverandering was in klinische onderzoeken een secundair eindpunt.