IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

IMFINZI in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).

Imfinzi in praktijk

Patiëntencasussen

In samenwerking met verschillende Belgische artsen ontwikkelden we een reeks patiëntencasussen rond het gebruik van Imfinzi® (durvalumab)  in Stadium III irresectabele NSCLC.

  • In de eerste casus schetst Dr. Griet Deslypere (AZ Damiaan ziekenhuis, Oostende) het belang om Imfinzi® zo snel mogelijk (idealiter binnen 14 dagen) te starten na afronding van chemoradiotherapie.

 

  • In de tweede casus schetst Dr. Frank Aboubakar (UCLouvain) de mogelijkheid om Imfinzi® op te starten bij patiënten met een slechte performantiestatus bij diagnose.
  • In de 3e casus beschrijft Dr. Karolien Vanhove (AZ Vesalius) de mogelijkheid om chemoradiotherapie gevolgd door Imfinzi® op te starten bij patiënten met een auto-immuunziekte.