IRESSA® (gefitinib)

Iressa® (gefitinib) is een remmer van de epidermale groeifactor-receptor tyrosinekinase (EGFR-TK) voor de behandeling van gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Diensten & ondersteuning

Voor uw patiënt

Ontdek getuigenissen en adviezen van mensen met longkanker op www.levenmet.be/longkanker