IRESSA® (gefitinib)

Iressa® (gefitinib) is een remmer van de epidermale groeifactor-receptor tyrosinekinase (EGFR-TK) voor de behandeling van gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Klinische studies

Werkzaamheid

Objectieve tumor responspercentage bij EGFRm-patiënten in 4 klinische studies2, 4-6 ǁ

Image showing objective tumor response rate.
Image showing objective tumor response rate.

Opmerking: IFUM was een studie bij één groep.

ǁ In deze grafiek wordt geen vergelijking tussen studies weergegeven.

Progression Free Survival (Overall)

Iressa verlengt progressievrije overleving (PFS) significant

PFS voor EGFRm-patiënten in IPASS 2, 3

Mediane PFS was 3 maanden langer met Iressa dan met carboplatine/paclitaxel

Iressa significantly increased PFS
Iressa significantly increased PFS
PFS voor EGFRm-patiënten in IPASS, als gemeten door geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling (BICR)9

Mediane PFS was meer dan 3 maanden langer met Iressa dan met carboplatine/paclitaxel.9 

Graph showing PFS as measured by BICR
Graph showing PFS as measured by BICR

BICR=geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling.

Consistente PFS ongeacht het subtype van de mutatie

EXON 19 deletie3

Graph showing PFS by mutation type – Exon 19 deletion.
Graph showing PFS by mutation type – Exon 19 deletion.

EVENTS: Iressa 46 (69.70/o); CARBOPLATINE/PACLITAXEL, 65 (87,8%)

L858R mutatie3

Graph showing PFS by mutation type - L858R mutation.
Graph showing PFS by mutation type - L858R mutation.

EVENTS: Iressa 48 (75.00/o); CARBOPLATINE/PACLITAXEL, 40 (85,1%)