IRESSA® (gefitinib)

Iressa® (gefitinib) is een remmer van de epidermale groeifactor-receptor tyrosinekinase (EGFR-TK) voor de behandeling van gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Over Iressa

Iressa combineert de doeltreffendheid die u verwacht en de levenskwaliteit waar uw patiënten nood aan hebben.

Image showing the introductory image of Iressa
Image showing the introductory image of Iressa
  • Iressa biedt epidermale groeifactor receptor-mutatie-positieve (EGFRm) patiënten 9,5 maanden progressievrije overleving (PFS) t.o.v. 6,3 maanden met carboplatine/paclitaxel.2
  • Consistente PFS-voordeel, ongeacht het mutatie subtype.3
  • Verhoogde objectieve respons vergeleken met chemotherapie in 4 robuuste onderzoeken.2, 4-6
  • Klinisch relevante verbeteringen in de kwaliteit van leven van patiënten vergeleken met chemotherapie.1
  • Goed gekarakteriseerd veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel.1
  • Gemakkelijke eenmaal daagse tablet die met of zonder voedsel ingenomen kan worden.1
  • Meer dan 10 jaar ervaring uit de praktijk.7

De meest voorkomende bijwerkingen (≥ 10% bij elke behandeling) met > 3% verschil tussen behandelingen (alle graden).2

Image showing adverse events of all grades
Image showing adverse events of all grades

*Gegroepeerde term (som van verschillende voorkeurstermen).

De laboratoriumwaarde voor absoluut aantal neutrofielen in het geval van neutropenie, hemoglobine in geval van anemie, en aantal witte bloedcellen in het geval van leukopenie, verergerde ten opzicht van de uitgangswaarde naar circulerende tumorcellen (Circulating Tumor Cell Count, CTC) graad 3/4; Iressa, n=599, carboplatine/paclitaxel, n=577.

De meest voorkomende bijwerkingen (Graden 3-5).2

Image showing adverse events of grades 3-5
Image showing adverse events of grades 3-5

*Gegroepeerde term (som van verschillende voorkeurstermen).

De laboratoriumwaarde voor absoluut aantal neutrofielen in het geval van neutropenie, hemoglobine in geval van anemie, en aantal witte bloedcellen in het geval van leukopenie, verergerde ten opzicht van de uitgangswaarde naar circulerende tumorcellen (Circulating Tumor Cell Count, CTC) graad 3/4; Iressa, n=599, carboplatine/paclitaxel, n=577.

Patiëntenvoordelen

Iressa toonde klinisch relevante verbetering van kwaliteit van leven

Patiënten meldden significant verbeterde kwaliteit van leven en beheersing van longsymptomen met Iressa.1

Percentage patiënten met klinisch relevante verbetering.1

Graph showing the percentage of patients with improved quality of life.
Graph showing the percentage of patients with improved quality of life.

FACT-L=functionele beoordeling van kankerbehandeling-long (functional assessment of cancer therapy-lung); LCS=longkanker subschaal (lung cancer subscale). Klinisch relevante verbetering vooraf gedefinieerd als ≥ 6-punt verbetering voor FACT-L, ≥ 2-punt verbetering voor LCS, ten minste 21 dagen gehandhaafd.