IRESSA® (gefitinib)

Iressa® (gefitinib) is een remmer van de epidermale groeifactor-receptor tyrosinekinase (EGFR-TK) voor de behandeling van gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Over Iressa

Iressa combineert de doeltreffendheid die u verwacht en de levenskwaliteit waar uw patiënten nood aan hebben.

Image showing the introductory image of Iressa
Image showing the introductory image of Iressa
  • Iressa biedt epidermale groeifactor receptor-mutatie-positieve (EGFRm) patiënten 9,5 maanden progressievrije overleving (PFS) t.o.v. 6,3 maanden met carboplatine/paclitaxel.2
  • Consistente PFS-voordeel, ongeacht het mutatie subtype.3
  • Verhoogde objectieve respons vergeleken met chemotherapie in 4 robuuste onderzoeken.2, 4-6
  • Klinisch relevante verbeteringen in de kwaliteit van leven van patiënten vergeleken met chemotherapie.1
  • Goed gekarakteriseerd veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel.1
  • Gemakkelijke eenmaal daagse tablet die met of zonder voedsel ingenomen kan worden.1
  • Meer dan 10 jaar ervaring uit de praktijk.7

De meest voorkomende bijwerkingen (≥ 10% bij elke behandeling) met > 3% verschil tussen behandelingen (alle graden).2

Image showing adverse events of all grades
Image showing adverse events of all grades

*Gegroepeerde term (som van verschillende voorkeurstermen).

De laboratoriumwaarde voor absoluut aantal neutrofielen in het geval van neutropenie, hemoglobine in geval van anemie, en aantal witte bloedcellen in het geval van leukopenie, verergerde ten opzicht van de uitgangswaarde naar circulerende tumorcellen (Circulating Tumor Cell Count, CTC) graad 3/4; Iressa, n=599, carboplatine/paclitaxel, n=577.

De meest voorkomende bijwerkingen (Graden 3-5).2

Image showing adverse events of grades 3-5
Image showing adverse events of grades 3-5

*Gegroepeerde term (som van verschillende voorkeurstermen).

De laboratoriumwaarde voor absoluut aantal neutrofielen in het geval van neutropenie, hemoglobine in geval van anemie, en aantal witte bloedcellen in het geval van leukopenie, verergerde ten opzicht van de uitgangswaarde naar circulerende tumorcellen (Circulating Tumor Cell Count, CTC) graad 3/4; Iressa, n=599, carboplatine/paclitaxel, n=577.

Werkingsmechanisme

Gefitinib is een selectieve klein-molecuul-remmer van de epidermale groeifactor-receptor tyrosinekinase en is een effectieve behandeling voor patiënten met tumoren met activerende veranderingen van het EGFR-tyrosinekinasedomein, ongeacht de behandelingslijn.

Het werkingsmechanisme van Iressa

NS ID XL-1048-RD05/2017-WEB - Local code 646