IRESSA® (gefitinib)

Iressa® (gefitinib) is een remmer van de epidermale groeifactor-receptor tyrosinekinase (EGFR-TK) voor de behandeling van gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Voorschrijfinformatie

Voor de volledige informatie, gelieve de samenvatting van de productkenmerken te raadplegen.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 van de SKP vermelde hulpstoffen.

Borstvoeding (zie rubriek 4.6 van de SKP).

 

Voor alle andere rubrieken, gelieve de samenvatting van de productkenmerken te raadplegen.