TAGRISSO™ (osimertinib)

TAGRISSO als monotherapie is geïndiceerd voor :
• de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende epidermale groeifactorreceptor (EGFR))-mutaties.
• de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met een EGFR T790M-mutatie.

Wat je moet onthouden van FLAURA

De definitieve algemene overleving (OS) gegevens van de studie FLAURA, een globale Fase 3 studie in metastatische NSCLC (niet-kleincellig longkanker) met EGFR mutatie, die op ESMO 2019 door Prof. Ramalingam wordt voorgesteld, worden becommentarieerd door de prof. Pasi Jänne en David Planchard.

Interviews FLAURA Prof. Pasi Jänne & Prof. David Planchard