Duaklir® Genuair®

Duaklir Genuair is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling voor bronchodilatatie om symptomen van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij volwassenen te verlichten.

Voorschrijfinformatie

Voor de volledige informatie, gelieve de samenvatting van de productkenmerken te raadplegen.

Dosering en wijze van toediening

Afbeelding van de Duaklir Genuair
Afbeelding van de Duaklir Genuair

Dosering

De aanbevolen dosis is tweemaal daags één inhalatie.

Indien een dosis wordt gemist, moet deze zo spoedig mogelijk worden genomen, en moet de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip worden genomen. Er mag geen dubbele dosis worden genomen om een vergeten dosis in te halen.

Ouderen
Voor ouderen zijn geen dosisaanpassingen vereist (zie rubriek 5.2 van de SKP).

Nierfunctiestoornis
Voor patiënten met verminderde nierfunctie zijn geen dosisaanpassingen vereist (zie rubriek 5.2 van de SKP).

Leverfunctiestoornis
Voor patiënten met verminderde leverfunctie zijn geen dosisaanpassingen vereist (zie rubriek 5.2 van de SKP).

Pediatrische patiënten
Er is geen relevante toepassing van Duaklir Genuair bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar voor de indicatie COPD.

Wijze van toediening
Voor inhalatie.

De patiënten moeten instructies ontvangen over hoe zij het product correct moeten toedienen omdat de
Genuair-inhalator anders kan werken dan de inhalatoren die de patiënten wellicht eerder gebruikt hebben.
Het is van belang de patiënten te instrueren om de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter zorgvuldig door te nemen.
Voor het eerste gebruik moet het afgesloten zakje opengescheurd worden en de inhalator eruit gehaald worden.
Het zakje en het droogmiddel moeten worden weggegooid.

Voor de gebruiksaanwijzing, zie rubriek 6.6. van de SKP.