Fasenra® is geïndiceerd als aanvullende onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met ernstig
eosinofiel astma die onvoldoende onder controle is ondanks hoog gedoseerde
inhalatiecorticosteroïden en langwerkende β-agonisten

Astma en chronische rinosinusitis kunnen elkaar onderling beïnvloeden

 • Patiënten met een chronische rinosinusitis en neuspoliepen kennen een minder goede levenskwaliteit en hebben meer nood aan gezondheidszorg dan patiënten met een chronische rinosinusitis zonder poliepen1,2
 • Patiënten met een chronische rinosinusitis en astma vertonen vaker een verergering van de rinosinusitis, wat kan leiden tot een minder goede controle van het astma3
 • Een astma dat niet onder controle is, is de belangrijkste oorzaak van minder goede levenskwaliteit bij patiënten met een chronische rinosinusitis met of zonder poliepen en astma4

CRSwNP = chronic rhinosinusitis with nasal polyps
1. Wang K et al. World Allergy Organ J. 2019;12:100052; 2. Bhattacharyya N et al. Laryngoscope. 2019;129:1969-1975; 3. Banoub RG, et al. Laryngoscope.
2018;128:1033-8. 4. Phillips KM, et al. Rhinology. 2019;57:430-5

 

Ernstig astma met neuspoliepen wijst vaak op een eosinofiel fenotype1,2

 • 83% van de patiënten met een ernstig astma vertoont een eosinofiel fenotype3
 • Eosinofiele cellen zijn de belangrijkste cellen bij de pathogenese van chronische rinosinusitis met neuspoliepen4,5,6
 • In patiënten met ernstig astma, over het algemeen correleren neuspoliepen met een goede respons op behandelingen die gericht zijn tegen de eosinofiele cellen (IL-5(R)-antagonisten).

1. de Groot JC, et al. ERJ Open Res. 2015;1:1-11. 2. de Groot JC, et al. ERJ Open Res. 2016;2(2):1-8. 3. Perez-de-Llano, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201:A4525.4. Carr TF, et al. World Allergy Organ J. 2016;9:21. 5. Schleimer RP. Annu Rev Pathol. 2017;12:331-357. 6. Hulse KE, et al. Clin Exp Allergy. 2015;45(2):328-346 7. GINA Difficult-to-treat and Severe Asthma pocket guide 2019. 8. J Mark FitzGerald et al Lancet Respir Med 2018; 6: 51-64

Fasenra® heeft verhoogde efficiëntie aangetoond in patiënten met ernstig astma en nasale poliepen (ANDHI studie)

ANDHI: een phase 3b studie om de doeltreffendheid van Fasenra® aan te tonen, inclusief bij ernstig astma patiënten met nasale poliepen

Harrison TW et al. Article and supplementary appendix. Lancet Respir Med. 2020

Reductie in het aantal exacerbaties, op jaarbasis, voor patiënten met ernstig astma en nasale poliepen (NP)

AER, Annualized Asthma Exacerbation Rate
1.Canonica GW et al. Allergy. 2021;00:1-12

Verhoogde verbetering van de FEV1 in patiënten met ernstig astma en nasale poliepen in vergelijking met de volledige ANDHI populatie

BD, bronchodilator; FEV1, forced expiratory volume in 1 second
1.Canonica GW et al. Allergy. 2021;00:1-12

Verhoogde verbetering van de SNOT-22

 • Het percentage patiënten waarbij de SNOT-22 met minstens 8,9 (MCID) was verbeterd na 24 weken, bedroeg 71,3% in de benralizumab groep en 45,5% in de placebo groep1,2

ATS 2022:

Lange termijn efficientie in patiënten met ernstig astma die werden overgezet van de ANDHI double-blind (DB) naar de ANDHI in Practice (IP) open-label extensie substudy

 • OBJECTIEF
  Evaluatie van de lange termijn efficiëntie gedurende 80 weken bij reductie in onderhoudsmedicatie, in een subgroep van patiënten die van ANDHI DB naar ANDHI IP werden overgezet. 

ACQ-6, Asthma Control Questionnaire-6; DB, double-blind;
IP, in Practice; OCS, oral corticosteroid

ANDHI IP: Fasenra® patiënten vertoonden aanhoudende verbeteringen in ACQ6, SGRQ en FEV1, ondanks reducties in onderhoudsmedicaties

 • Patiënten die voorheen placebo kregen tijdens ANDHI DB vertoonden voldoende behandelingsvoordeel om reductie van de onderhoudsmedicatie toe te staan, met gelijkaardige verbeteringen in astma controle, QoL en longfunctie als de patiënten die gestart werden met benralizumab in ANDHI DB.