Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

Polls: Respi in Practice

Ontdek hier de mening van uw collega’s omtrent uitdagingen in de behandeling.

Bronchodilatatie wordt beschouwd als de basis van COPD behandeling.1

Wanneer overweegt u van monobronchodilatatie (LABA of LAMA) naar dubbele bronchodilatatie (LABA/LAMA) over te schakelen?

De mening van uw collega's:

Expert aan het woord:

“ Ook COPD-patiënten met weinig residuele symptomen laten met een dubbele bronchodilatatie een significante verbetering van de longfunctie, kortademigheid en vroege ochtend symptomen optekenen”

Prof. Cataldo - CHU Luik

Wist u dat...?

 • 9/10 COPD patiënten blijven symptomatisch ondanks behandeling.2
 • Kortademigheid is het meest voorkomende symptoom.2
 • Patiënten onderschatten of onderrapporteren symptomen.3,4
 • Mogelijk verschil in perceptie van symptomen tussen artsen en patiënten.3,4
Referenties:
1. GOLD, 2017   
2. Miravitlles et al., Resp Res. 2014; 15: 122 
3. Miravitlles et al., Respir Med. 2013; 107(12): 1977-1985
4. Rennard et al., Eur Respir J. 2002; 20(4): 799-805

1. Evaluatie van symptomen

Stel concrete vragen:

“In de klinische praktijk zou ik bij COPD patiënten steeds expliciet vragen naar de symptomen die optreden tijdens activiteiten op verschillende tijdstippen van dag, waaronder ’s avonds, ’s nachts en ’s morgens. Nog al te vaak rapporteren de patiënten niet al hun symptomen.”

Prof. Cataldo - CHU Luik

Voorbeelden:

 1. Trappen doen, lukt dat goed?
 2. Wanneer gebruikt u uw noodmedicatie?
 3. Bent u even fit als uw leeftijdsgenoten?
 4. Zijn er dingen die u vroeger kon doen en nu moet laten?
 5. Hoe vlot komt u ’s ochtends uit bed?

2. Voorschrijven

LABA/LAMA combinaties zijn terugbetaald in categorie Bf voor patiënten die onvoldoende gecontroleerd zijn met een mono-bronchodilatatie (LAMA, LABA of ICS/LABA).

 • Aanvraag na LAMA: geen spirometrie protocol toevoegen
 • Aanvraag na LABA of ICS/LABA: spirometrie protocol toevoegen

Download hier het aanvraagformulier en praktische richtlijnen.

Duaklir Genuair, bewezen symptoom controle gedurende de nacht, ochtend en dag dankzij 2 inhalaties per dag.1,2

Referenties:

 1. Bateman et al., Respir Res. 2015; 16(1): 922
 2. SmPC Duaklir Genuair (340/12), latest edition (Klik hier)
 3. Miravitlles et al., Respir Res. 2014; 15: 1224 
 4. Watz et al., Eur Respir J. 2009; 33: 262-2725
 5. Garcia-Aymerich et al., Thorax. 2006; 61: 772-778
NS ID BE-1401-RD11/2017-LB

Poll 1 : LAMA vs LABA/LAMA