Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

Polls: Respi in Practice

Ontdek hier de mening van uw collega’s omtrent uitdagingen in de behandeling.

Patiënten met chronische longziekte, kunnen kenmerken vertonen van zowel astma als COPD (ACO: astma-COPD-overlap) 1.

Hoeveel van uw astma- en COPD- patiënten vertonen volgens u kenmerken van beide ziektes?

De mening van uw collega's:

Expert aan het woord:

“De prevalentie van ACO in studies varieert afhankelijk van de methodologie. Persoonlijk ga ik ervan uit dat de ACO-patiënten ongeveer 20% van de astma- en COPD-populatie uitmaken. Tot op heden wordt deze groep patiënten echter systematisch uitgesloten in farmaceutische interventiestudies met focus op astma of COPD.”

Prof. Wim Janssens (UZ Leuven)

Wist u dat …?

Referenties:

 1. Cataldo et al., Int J of COPD. 2017: 12; 601-613
 2. Hardin et al., Eur Respir J. 2014; 44: 341-50
 3. Hardin et al., Respir Res. 2011; 12: 127
 4. Andersen et al., Clin Respir J. 2013; 7(4): 342-346
 5. Lange et al., Lancet Respi Med. 2016; 4: 454-62
 6. Gerhardsson de Verdier et al., Value Health. 2015; 18(6): 759-766

  

Prof. Wim Janssens
(UZ Leuven)

“Het is belangrijk te weten dat de ACO-diagnose geen momentopname is.  In onze aanpak is bij elke individuele patiënt – na een eerste consultatie – van start gegaan met een werkdiagnose: namelijk een initiële COPD- ofastma-diagnose.
 
Een follow-up periode is bij de diagnose noodzakelijk om enerzijds te bestuderen in welke mate de gebruikte criteria veranderen in de tijd en om anderzijds de behandelingsrespons op te tekenen. Evolutie in de tijd is met andere woorden van heel groot belang bij het stellen van de ACO-diagnose.”


“Aangezien we vertrekken vanuit een initiële werkdiagnose van astma of COPD, hebben we daarom twee sets van criteria gedefinieerd: een set voor patiënten met een initiële COPD-werkdiagnose en een set voor patiënten met een initiële astma-werkdiagnose. 

De expertgroep van Belgische pneumologen identificeerde in beide gevallen 2 majeure criteria en een aantal mineure criteria. De patiënt moet voldoen aan 2 majeure en minimum 1 mineur criteria voor de diagnose van ACO.Referenties:

 1. Cataldo et al., Int J of COPD. 2017: 12; 601-613

  


Referenties:

 1. Kuna et al., Int J Clin Pract. 2007; 61(5): 725-36
 2. Symbicort Turbohaler (160/4.5) & (320/9), latest edition
 3. Symbicort aerosol (160/4.5),latest edition
 4. Calverley et al. Eur Respi J 2003; 22: 912–919
 5. Welte et al., Am J Respir Crit Care Med. 2009; 180: 741-50
 6. Partridge et al., Ther Adv Respir Dis. 2009; 3: 147-57
 7. Symbicort Turbohaler (160/4.5), latest edition (klik hier)
 8. Symbicort Turbohaler (320/9), latest edition (klik hier). 

Symbicort Turbohaler heeft de indicatie voor de behandeling van astma en COPD, niet voor ACO.

NS ID XL-0114-RD09/2017-LB


Poll 4: astma-COPD-overlap