Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

Publications

In dit onderdeel worden recente wetenschappelijke publicaties beschreven.

Stepping up to dual bronchodilation is recommended for COPD patients with insufficient symptom control. In this article Prof. Cataldo (CHU Liège) shares his opinion on how and when dual bronchodilation could be implemented in the clinical practice.

  

Obv een artikel verschenen in ‘De Medische Referentie’*

 

De medische referentie: Veel COPD-patiënten hebben hun symptomen schijnbaar onder controle met een LAMA of LABA monotherapie. Toch blijkt uit klinisch onderzoek dat sommige patiënten zogenaamde ‘verborgen’ symptomen hebben. Waarover gaat het hier?  

Professor Didier Cataldo: Vele COPD-patiënten beperken hun fysieke activiteiten om de hinderlijke symptomen te voorkomen.1 Bovendien merken we dat deze patiënten de hinderlijke symptomen in de vroege ochtenduren en ’s avonds of ’s nachts niet spontaan aan hun arts rapporteren. De klassieke vragenlijsten die we gebruiken om de symptomen bij COPD-patiënten te evalueren – ik denk dan aan de mMRC-(modified Medical Research Council) en de CAT- (COPD Assessment Test) vragenlijst – zijn niet specifiek genoeg om deze specifieke symptomen op te pikken. In de klinische praktijk zou ik bij COPD-patiënten steeds expliciet vragen naar de symptomen die optreden tijdens de activiteiten op de verschillende tijdstippen van de dag waaronder ’s avonds, ’s nachts en ’s morgens.

Nog al te vaak merken we dat de COPD-patiënten hun symptomen onderschatten. Het is mogelijk dat tal van COPD-patiënten zichzelf verantwoordelijk achten voor hun aandoening, omdat ze vroeger gerookt hebben, en hun symptomen niet spontaan melden. Vaak hebben ze ook hun manier van leven en hun activiteiten aangepast om de symptomen te vermijden.

De aclidinium/formoterol 400/12 μg behandeling zorgt ook bij COPD-patiënten met weinig symptomen voor een verbetering van de vroege ochtendklachten.

De medische referentie: Wanneer start u in de klinische praktijk met een dubbele bronchodilatatie?

Professor Didier Cataldo: Een dubbele bronchodilatatie met een LAMA/LABA combinatietherapie wordt aanbevolen bij COPD-patiënten met blijvende respiratoire symptomen tijdens een monotherapie. De recente analyse van de ACLIFORM- en AUGMENT-studie toonde aan dat niet enkel COPD-patiënten met ernstig uitgesproken residuele symptomen, maar ook COPD-patiënten met weinig residuele symptomen een significante verbetering van de longfunctie, van de dyspnoe-symptomen en van de vroege ochtendsymptomen lieten optekenen met een dubbele bronchodilatatie.

Bij de keuze en dosering van de bronchodilatatoren is het van groot belang om rekening te houden met het circadiaanse profiel van de COPD-symptomen. Aldus zou bij COPD-patiënten met voornamelijk blijvende symptomen tijdens de nacht en in de vroege ochtenduren een optimale
symptoomcontrole kunnen bereikt worden met een tweemaal daagse toediening. Nu we in België ook over meerdere LAMA/LABA combinaties in één inhalator beschikken, kunnen we voor elke individuele COPD-patiënt de beste keuze maken.

* De Medische Referentie, nr 1 december 2016/januari 2017

Referenties:

1. Jones P, et al. COPD: the patient perspecive. InternationalJournal of COPD 2016; 11: 13-20.

2. Miravitlles M, et al. The efficacy of aclidinium/formoterol on lung function and symptoms in patientswith COPD categorized by symptom status:a pooled analysis. International Journal of COPD2016; 11: 2041-2053.

  

Stepping up to dual bronchodilation is recommended for COPD patients with insufficient symptom control. This presentation below discusses which patients could benefit from dual bronchodilation by means of a recent publication of Dr. Miravitlles (Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona).

Preview

Scroll here

The efficacy of aclidinium/formoterol on lung function and symptoms in patients with COPD categorized by symptom status: a pooled analysis.

Miravitlles M, Champan KR, Chuecos F, Ribera A, Garcia Gil E.

Background
 • Dual bronchodilation is recommended for the treatment of COPD. However, there are limited data on the effectiveness
  of dual bronchodilation in patients stratified according to symptom severity.
 • This study assessed the efficacy of BID aclidinium/formoterol 400/12 μg (AB/FF 400/12 μg) in COPD patients stratified as less symptomatic and more symptomatic.
Methods

This was a pooled post hoc analysis of ACLIFORM and AUGMENT; two 24-weeks, double-blind, randomized, parallel-group, active- and placebo-controlled multicenter Phase III studies of twice-daily AB/FF 400/12 μg in moderate-to-severe COPD patients.

Patients are identified as more or less symptomatic by 2 baseline symptoms scales, E-RS and BDI:

 • Less symptomatic: E-RS < 10 (n = 1.172) or BDI ≥ 7 (n = 1.519)
 • More symptomatic: E-RS ≥ 10 (n = 2.164) or BDI lt; 7 (n = 1.778)
Results
 • AB/FF 400/12 μg provided improvement in 1-hour postdose FEV1 from baseline at week 24 vs placebo and monotherapies in both less and more symptomatic patients (p<0.0001).
 • At week 24, AB/FF 400/12 μg provided improvement in trough FEV1 vs placebo in both less and more symptomatic patients (p<0.05). In the more symptomatic group, AB/FF was superior to both monotherapies, while in less symptomatic patients, AB/FF was superior to FF.
 • At week 24, AB/FF 400/12 μg demonstrated improvements in TDI focal score compared with placebo in both less and more symptomatic patients (p<0.001), and vs AB in less symptomatic patients (p<0.05).
 • AB/FF 400/12 μg reduced early-morning symptom severity at week 24 in more symptomatic patients vs placebo and AB (p<0.05). In less symptomatic patients, early-morning symptom severity was reduced with AB/FF vs AB (p<0.05).
 • AB/FF 400/12 μg reduced early-morning limitation of activity vs placebo and AB in more symptomatic patients (p<0.001 & p<0.05). Additionally, in less symptomatic patients (BDI>7), AB/FF reduced early-morning limitation of activity vs AB (p<0.05).
 • In more symptomatic patients, AB/FF 400/12 μg also improved E-RS total score and severity of night-time symptoms from baseline vs placebo and one or both monotherapies (p<0.05).
 • AB/FF 400/12 μg reduced the rate of exacerbations vs placebo in more symptomatic patients (E-RS≥10) (p<0.05).
 • AB/FF 400/12 μg reduced the use of daily rescue medication from baseline at week 24 for both less and more symptomatic patients vs placebo (p<0.001).

Reference:
Miravitlles et al., Int J of COPD. 2016: 11; 2041-2053.

NS ID BE-1398-RD11/2017-WEB


Efficacy of LABA/LAMA by symptom status