Brilique® ticagrelor

Brilique (ticagrelor) is een orale plaatjesaggregatieremmer voor de behandeling van acuut coronair syndroom (ACS) in een chemische klasse genaamd cyclopentyltriazolopyrimidines (CPTP's). Het is de eerste reversibel bindende, orale adenosinedifosfaat (ADP) receptorantagonist. Brilique is de enige P2Y12-blokker die goedgekeurd is voor bescherming van patiënten tegen herhaalde CV-voorvallen* in zowel de setting van acute als de langetermijnbehandeling.1,4,5

*Het samengestelde primaire eindpunt van de PLATO (1 jaar) en PEGASUS (maximaal 3 jaar) studies was het eerste optreden van CV-overlijden, MI of beroerte2,3

De Brilique 60mg verpakking wordt niet meer terugbetaald in België, maar blijft wel beschikbaar.

Voorschrijfinformatie

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 van de SKP vermelde hulpstof(fen) (zie rubriek 4.8 van de SKP).
  • Actieve pathologische bloedingen.
  • Voorgeschiedenis van intracraniale bloedingen (zie rubriek 4.8 van de SKP).
  • Ernstig verminderde leverfunctie (zie rubriek 4.2, 4.4 en 5.2 van de SKP).
  • Gelijktijdig gebruik van ticagrelor met sterke CYP3A4 remmers (zoals bijv. ketoconazol, clarithromycine, nefazodon, ritonavir en atazanavir). Gelijktijdig gebruik kan leiden tot een aanmerkelijk verhoogde blootstelling aan ticagrelor (zie rubriek 4.5 van de SKP).

 

Voor alle andere rubrieken, gelieve de samenvatting van de productkenmerken te raadplegen.