Praktische informatie1

icon

Dosering en wijze van toediening

iconDe behandeling moet worden gestart door een arts die ervaring heeft met de diagnose en behandeling van ernstig astma.1
iconTEZSPIRE® wordt toegediend als een subcutane injectie.1
iconEen patiënt of de verzorger van de patiënt mag dit geneesmiddel toedienen na getraind te zijn in de subcutane injectietechniek.1
iconPatiënten en/of verzorgers moeten vóór gebruik een goede training krijgen over de bereiding en toediening van TEZSPIRE® volgens de ‘Gebruiksaanwijzing’.1
iconElke voorgevulde spuit TEZSPIRE® bevat 1 dosis TEZSPIRE® die slechts 1 keer kan gebruikt worden.1

1. TEZSPIRE® SmPC laatste versie;
De volledige SKP is te vinden op: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tezspire-epar-product-information_nl.pdf