Lynparza (olaparib)

LYNPARZA® is geïndiceerd voor 4 therapeutische indicaties. 

Prostaatkanker

Voorschrijfinformatie

Therapeutische indicaties van prostaatkanker

Lynparza® is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratie- resistente prostaatkanker en BRCA1/2-mutaties (kiembaan en/of somatisch) die progressie hebben vertoond na eerdere behandeling met een nieuw hormonaal middel.1

BRCA=breast cancer gene

Dosering en toediening

Terugbetaling in België

Vanaf 1 april 2022 is Lynparza® (olaparib) als monotherapie terugbetaald voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker en BRCA1/2-mutaties (kiembaan en/of somatisch) die progressie hebben vertoond na de vorige behandeling met een nieuw hormonaal middel (NHA) en die niet in aanmerking komen voor een behandeling met docetaxel (progressie of intolerantie of contra-indicatie) en cabazitaxel (contra-indicatie).2