Lynparza (olaparib)

LYNPARZA® is geïndiceerd voor 4 therapeutische indicaties. 

Voorschrijfinformatie

Voorschrijfinformatie

Therapeutische indicaties adenocarcinoom van de alvleesklier

Lynparza® is geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met kiembaan BRCA1/2-mutaties die gemetastaseerd adenocarcinoom van de alvleesklier hebben en die geen progressie vertonen na een minimum van 16 weken platinabevattende therapie binnen een eerstelijns chemotherapie regime.

BRCA = breast cancer gene

Dosering en toediening

Terugbetaling in België

Vanaf 1 april 2022 is Lynparza® (olaparib) als monotherapie terugbetaald voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met kiembaan BRCA1/2 mutaties die gemetastaseerd adenocarcinoom van de alvleesklier hebben en die geen progressie vertonen na een minimum van 16 weken platinabevattende therapie binnen een eerstelijns chemotherapie regime.2