VOORSCHRIJFINFORMATIE

Indicatie

SAPHNELO® is geïndiceerd als aanvullende therapie voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige, actieve auto-antilichaampositieve systemische lupus erythematosus (SLE), ondanks standaardbehandeling.1

Voorschrijfcriteria

SAPHNELO® wordt terugbetaald voor de behandeling van volwassen patiënten met
actieve (gedissemineerde) systemische lupus erythematodes die onvoldoende gecontroleerd zijn ondanks standaardbehandeling, en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Onvoldoende antwoord op volgende voorafgaandelijke behandelingen,
  met inbegrip van volgende 3 therapeutische opties, tenzij bewezen en
  gedocumenteerde intolerantie of contra-indicatie:
  • Anti-malariamiddel,
  • EN corticosteroïden aan een dosis van ≥ 7,5 mg/dag (prednisone-equivalent) gedurende 3 maanden,
  • EN een ander immunosuppressief middel,
 2. EN: Een SELENA-SLEDAI score ≥ 10, al dan niet in combinatie met een
  BILAG-score van minstens 1A of 2B,
  OF een SELENA-SLEDAI score ≥ 8, in combinatie met een BILAG-score van minstens 1A of 2B.
 3. EN De aanwezigheid van antinucleaire antilichamen (ANA ≥ 1:80)
  EN/OF native anti-DNA antilichamen (> 30 IU/ml),
  EN/OF een deficit van complementfactoren C3 en/of C4 ten opzichte van de referentiewaarden van het laboratorium.

SAPHNELO® 300mg concentraat voor oplossing voor infusie wordt terugbetaald in hoofdstuk IV, in categorie Bhf. De aanvraag moet via e‐Health ingediend worden: https://www.ehealth.fgov.be. U kan de terugbetalingsmodaliteiten ook steeds raadplegen op de website van het RIZIV.

Welke patiënten hebben baat bij een therapie met SAPHENLO®?

 

*Deze casussen zijn illustratief. In België zullen er terugbetalingsvoorwaarden gelden om SAPHNELO® voor te schrijven waarmee rekening dient gehouden te worden.