Veiligheid Synagis

Zorg is een roeping

Je wilt het verschil maken.
In dit RSV-seizoen blijf jij het verschil maken door SYNAGIS®
(palivizumab) voor te schrijven, de enige profylaxe tegen RSV,
om ernstige RSV-ziekte en ziekenhuisopname
bij hoogrisicokinderen te voorkomen.1,2

Veiligheid Synagis

Veiligheidsprofiel goed onderbouwd na meer dan 20 jaar klinisch gebruik1,5

De ernstigste bijwerkingen die zich met SYNAGIS voordoen, zijn anafylaxie en andere acute overgevoeligheidsreacties1

Profiel bijwerkingen >5 dosissen1

  • Bij een evaluatie van de behandelingsschema's en bijwerkingen van SYNAGIS bij bijna 20.000 kinderen waren de bijwerkingen die werden waargenomen na een zesde of hogere dosis vergelijkbaar in aard en frequentie met die na de eerste 5 dosissen

Voor meer gedetailleerde info over:

  • De bijwerkingen geïdentificeerd via postmarketingobservatie (SKP sectie 4.8)
  • Contraïndicaties (SKP sectie 4.3)
  • Speciale waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik (SKP sectie 4.4)
  • Interactie met andere medicijnen en andere vormen van interactie (SKP sectie 4.5) 

verwijzen we naar de SYNAGIS SKP.

 *Geïdentificeerd bij postmarketingobservatie