IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

IMFINZI in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).

ES-SCLC, NSCLC & immunotherapie uitgelegd aan patiënten

Het is belangrijk voor uw patiënten en hun omgeving om te begrijpen wat longkanker is, de mogelijke behandelingen te kennen en de impact van de ziekte op verschillende aspecten van het leven te begrijpen. Daarom heeft AstraZeneca 3 informatiebronnen ontwikkeld voor patiënten en hun omgeving.

Een dagboek voor patiënten behandeld met Imfinzi

U kan dit dagboek overhandigen aan uw patiënten met Stadium III niet-kleincellige longkanker die worden behandeld met Imfinzi®. We werken momenteel ook aan een dagboek voor patiënten met kleincellige longkanker die worden behandeld met Imfinzi®.

Dit dagboek beschrijft in eenvoudige woorden Stadium III longkanker en de praktische aspecten van een behandeling met Imfinzi®. Het bevat ook een kalender waarin de patiënt dagelijks zijn/haar mogelijke bijwerkingen kan noteren alsook de contactgegevens van het oncologisch zorgteam.

U kan dit dagboek aanvragen door contact op te nemen met  AstraZeneca via deze link of via uw AstraZeneca afgevaardigde.