Lynparza (olaparib)

LYNPARZA® is geïndiceerd voor 4 therapeutische indicaties. 

Eierstokkanker

Voorschrijfinformatie

Terugbetaling in België

Vroeg stadium borstkanker:

Lynparza® (olaparib) is vergoed voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met hoog risico HER2-negatieve vroeg stadium borstkanker en een kiembaan BRCA1/2-mutatie, na het voltooien van een behandeling chemotherapie (anthracycline en/of taxaan) in de (neo-)adjuvante setting. Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met een maximale posologie van 600 mg per dag, voor een periode van maximaal 12 maanden.

Klik hier [VE1] om een elektronische aanvraag in te dienen via het eHealth-platform. [VE1]Add link : https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/chooseCredential/ 

Lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker:

Lynparza® (olaparib) is vergoed als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple negatieve (HER2-, ER-, PR-) borstkanker met kiembaan BRCA1/2-mutaties en die eerder zijn behandeld met een anthracycline en een taxaan in de (neo)adjuvante of gemetastaseerde setting (tenzij de rechthebbende niet geschikt was voor deze behandelingen).2[VE1]  [VE1]This should be put as first subtitle underneath ‘Voorschrijfinformatie’

Dosering en toediening

Doseringsaanbevelingen voor Lynparza® filmomhulde tabletten1

Olaparib komt voor vergoeding in aanmerking indien het wordt toegediend als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met een nieuw gediagnosticeerd gevorderd BRCA-gemuteerd hooggradig epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een respons vertonen na voltooien van eerstelijns platinabevattende chemotherapie.

Het betreft een patiënte2:

 • Met een nieuw gediagnosticeerd FIGO stadium III of IV epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom
 • En met een bevestigde hooggradige histologie
 • En een schadelijke of vermoedelijk schadelijke BRCA1 en/of BRCA2 mutatie (kiembaan en/of somatisch)
 • En die niet meer dan 8 weken voor de aanvang van de behandeling met olaparib haar laatste dosis van de eerstelijns platinabevattende chemotherapie heeft voltooid
 • En die een respons vertoond heeft op de recent beëindigde eerstelijns platinabevattende chemotherapie, nl.:
  • ofwel een complete respons, zijnde geen meetbare ziekte op de beeldvorming na chemotherapie en een normaal CA-125 niveau,
  • ofwel een partiële respons, zijnde > of = 30% afname in tumor volume tussen de start en het einde van de chemotherapie op beeldvorming of geen meetbare ziekte op de beeldvorming na chemotherapie en een CA-125 niveau dat niet gedaald is tot het normale niveau.

Olaparib komt voor vergoeding in aanmerking voor verderzetting na 2 jaar onderhoudsbehandeling volgens § 10210100 indien het verder wordt toegediend als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van deze patiënten met residueel stabiel hooggradig epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een respons vertoonden na voltooien van eerstelijns platinabevattende chemotherapie.
Het betreft een patiënte:

 • Waarvoor een gepaste medische beeldvorming (CT-scan of MRI), uitgevoerd op 2 jaar na de aanvraag tot terugbetaling volgens § 10210100, residueel stabiele ziekte heeft aangetoond en seriële CA-125 metingen geen herval van de ziekte aantonen
 • En die naar mening van de behandelende arts verder voordeel kunnen behalen uit het voortzetten van de onderhoudsbehandeling met olaparib

De farmaceutische specialiteit op basis van olaparib komt voor vergoeding in aanmerking volgens § 10950000 indien ze wordt toegediend als monotherapie in het kader van de onderhoudsbehandeling van volwassen rechthebbenden met een BRCA-gemuteerd platinagevoelig recidief hooggradig sereus of endometrioïd epitheliaal ovarium, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die nog nooit behandeld zijn met een farmaceutische specialiteit op basis van olaparib of een andere PARP-inhibitor in een voorafgaande lijn.

De rechthebbende moet minstens 2 voorafgaande lijnen platinabevattende chemotherapie gekregen hebben en een volledige of partiële respons vertonen (volgens RECIST criteria) op de laatst gekregen platinabevattende chemotherapie en dat tot het einde van de chemotherapie.
Het interval tussen de voorlaatste lijn platinabevattende chemotherapie en ziekteprogressie bedroeg minstens 6 maanden.
Het betreft:

 • Een rechthebbende naïef voor behandeling met een farmaceutische specialiteit op basis van olaparib of een andere PARP-inhibitor. De rechthebbende mag niet meer dan 8 weken voor de aanvang van de behandeling met de betrokken farmaceutische specialiteit de laatste lijn platinabevattende chemotherapie hebben voltooid.
 • OF een rechthebbende die een eerste machtiging gekregen heeft voor de farmaceutische specialiteit op basis van olaparib (§7770000) vóór de inwerkingtreding van de huidige reglementering.

Een schadelijke of vermoedelijk schadelijke BRCA mutatie (kiembaan en/of somatisch) moet aangetoond zijn door een erkend Centrum voor Menselijke Erfelijkheid of door een NGS-netwerk dat toegetreden is tot de overeenkomst met het RIZIV.

Klik hier om een elektronische aanvraag tot terugbetaling in te dienen via het eHealth platform.