ENHERTU® trastuzumab deruxtecan

ENHERTU® als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nietreseceerbare of gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die voorafgaand één of meerbehandelschema’s op basis van anti-HER2-therapieën hebben gekregen.

Aanbevelingen voor behandeling

 

 ENHERTU® is een nieuwe standaardbehandeling die wordt aanbevolen voor HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker vanaf 2L behandeling2,3

ESMO-richtlijnen voor gemetastaseerde borstkanker:

"ENHERTU® is de geprefereerde tweedelijnsbehandeling na progressie op een trastuzumab en een taxaan."2

BELGISCHE richtlijnen voor HER2-positieve borstkanker in een gevorderd stadium:

"Als tweedelijndsbehandeling, moet ENHERTU® als voorkeursbehandeling beschouwd worden in de meeste klinische scenario's"3

Aangepast overgenomen uit 2

Paars: algemene categorieën of stratificatie; rood: chirurgie; turquoise: combinatie van behandelingen of andere systemische behandelingen; groen: bestraling; wit: andere aspecten van de behandeling; blauw: systemische kankerbehandeling. GBK: Gemetastaseerde borstkanker, HM, hersenmetastasen; CT, chemotherapie; CZS, centraal zenuwstelsel; EMA, Europees Geneesmiddelenbureau ; ESCAT, ESMO-schaal voor klinische werking van moleculaire doeleinden; ET, endocrinotherapie; FDA, Food and Drug Administration; HER2, receptor 2 van de menselijke epidermale groeifactor; HR, hormoonreceptor

Lijst van afkortingen:

HER2: Human epidermal growth factor receptor 2

T-DM1: Trastuzumab-emtansine

Aangepast overgenomen uit 3

Referenties:

1 ENHERTU® (trastuzumab déruxtécan). Summary of Product Characteristics. Lasted version 2 Gennari, A et al. "ESMO Clinical Practice Guideline for the diagnosis, staging and treatment of patients with metastatic breast cancer." Annals of oncology, dec 2021; 32(12): 1475-1495. doi: 10.1016/j.annonc.2021.09.019 3 Marta GN, et al.Belgian clinical practice guidelines for the treatment of patients with HER2-positive advanced breast cancer. BELG J MED, Gennari, ONCOL 2022;16(6): PUBLICATION AHEAD OF PRINT