Lynparza (olaparib)

LYNPARZA® is geïndiceerd voor 4 therapeutische indicaties. Klik op de icoontjes voor meer informatie.

Borstkanker

Voorschrijfinformatie

Voor de volledige informatie, gelieve de samenvatting van de productkenmerken1 te raadplegen.

Therapeutische indicaties van borstkanker

Lynparza® is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met kiembaan BRCA1/2-mutaties, die HER2-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker hebben. Patiënten moeten eerder zijn behandeld met een anthracycline en een taxaan in de (neo)adjuvante of gemetastaseerde setting tenzij patiënten niet geschikt waren voor deze behandelingen.

Patiënten met hormoonreceptor (HR)-positieve borstkanker moeten ook progressie hebben vertoond tijdens of na eerdere endocriene therapie of beschouwd worden als ongeschikt voor endocriene therapie.

Dosering en toediening

Doseringsaanbevelingen voor Lynparza® filmomhulde tabletten1

Terugbetaling in België

Vanaf 1 april 2022 is Lynparza® (olaparib) vergoed als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple negatieve (HER2-, ER-, PR-) borstkanker met kiembaan BRCA1/2-mutaties en die eerder zijn behandeld met een anthracycline en een taxaan in de (neo)adjuvante of gemetastaseerde setting (tenzij de rechthebbende niet geschikt was voor deze behandelingen).2