Lynparza (olaparib)

LYNPARZA® is geïndiceerd voor 4 therapeutische indicaties. 

Borstkanker

Terugbetaling in België

Vroeg stadium borstkanker:

Lynparza® (olaparib) is vergoed voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met hoog risico HER2-negatieve vroeg stadium borstkanker en een kiembaan BRCA1/2-mutatie, na het voltooien van een behandeling chemotherapie (anthracycline en/of taxaan) in de (neo-)adjuvante setting. Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met een maximale posologie van 600 mg per dag, voor een periode van maximaal 12 maanden.2

Klik hier om een elektronische aanvraag in te dienen via het eHealth-platform.

Lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker:

Lynparza® (olaparib) is vergoed als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple negatieve (HER2-, ER-, PR-) borstkanker met kiembaan BRCA1/2-mutaties en die eerder zijn behandeld met een anthracycline en een taxaan in de (neo)adjuvante of gemetastaseerde setting (tenzij de rechthebbende niet geschikt was voor deze behandelingen).2

Dosering en toediening

Doseringsaanbevelingen voor Lynparza® filmomhulde tabletten1

Voorschrijfinformatie