Praktische informatie1

icon

Therapeutische indicaties

TEZSPIRE® is geïndiceerd als aanvullende onderhoudsbehandeling bij volwassen en adolescente patiënten van 12 jaar en ouder met ernstig astma dat onvoldoende onder controle is, ondanks hoog gedoseerde inhalatiecorticosteroïden in combinatie met een ander geneesmiddel als onderhoudsbehandeling.1
1. Tezspire® SmPC laatste versie;
De volledige SKP is te vinden op: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tezspire-epar-product-information_nl.pdf
icon

Dosering en wijze van toediening

iconDe behandeling moet worden gestart door een arts die ervaring heeft met de diagnose en behandeling van ernstig astma.1
iconTEZSPIRE® wordt toegediend als een subcutane injectie.1
iconEen patiënt of de verzorger van de patiënt mag dit geneesmiddel toedienen na getraind te zijn in de subcutane injectietechniek.1
iconPatiënten en/of verzorgers moeten vóór gebruik een goede training krijgen over de bereiding en toediening van TEZSPIRE® volgens de ‘Gebruiksaanwijzing’.1
iconElke voorgevulde spuit TEZSPIRE® bevat 1 dosis TEZSPIRE® die slechts 1 keer kan gebruikt worden.1

1. TEZSPIRE® SmPC laatste versie;
De volledige SKP is te vinden op: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tezspire-epar-product-information_nl.pdf

Veiligheidsprofiel1

icon
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen enGezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg.be

* De frequentie van bijwerkingen wordt gedefinieerd als: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000).
** Faryngitis is gedefinieerd door de volgende gegroepeerde voorkeurstermen: faryngitis, faryngitis bacterieel, streptokokkenfaryngitis en virale faryngitis.
*** Rash is gedefinieerd door de volgende gegroepeerde voorkeurstermen: rash, rash pruritus, rash erythemateus, rash maculo-papulair, rash vlekkerig. 

1. TEZSPIRE® SmPC laatste versie;

De volledige SKP is te vinden op https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tezspire-epar-product-information_nl.pdf