Lynparza (olaparib)

LYNPARZA® is geïndiceerd voor 4 therapeutische indicaties. 

Borstkanker

Highlights

Lynparza® terugbetaald in vroeg stadium borstkanker

Vanaf 1 juli 2023 is Lynparza® (olaparib) terugbetaald voor de adjuvante behandeling van volwassenen met hoog risico HER2-negatieve vroeg stadium borstkanker en een kiembaan BRCA1/2-mutatie, na het voltooien van een behandeling met chemotherapie (anthracycline en/of taxaan) in de (neo-)adjuvante setting.2

Voorschrijfinformatie

Over Lynparza

Hulpbronnen en materialen