Lynparza (olaparib)

LYNPARZA® is geïndiceerd voor 4 therapeutische indicaties. 

Eierstokkanker

Over Lynparza

Werkingsmechanisme

Olaparib is een sterke remmer van menselijke poly (ADP-ribose) polymerase-enzymen (PARP-1, PARP-2 en PARP-3) en het is aangetoond dat dit middel de groei van bepaalde tumorcellijnen in vitro en de groei van tumoren in vivo remt, ofwel als opzichzelfstaande behandeling of in combinatie met gevestigde chemotherapieën.1

Samenvattend: BRCA-gemuteerde (BRCAm) tumoren hebben een unieke moleculaire biologie die hen gevoelig maakt voor PARP-remming.3,4

Lynparza® remt PARP op twee manieren:*3-5

  • Door de enzymatische activiteit te remmen3-5
  • Door de vorming van gevangen PARP-DNA complexen te verhogen3-5

In vitro activity does not always correlate with clinical efficacy.
*The exact mechanism of action of LYNPARZA® remains a subject of research.
PARP=poly (ADP-ribose) polymerase; PARPi=poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor.

Samenvatting van de resultaten in 1ste lijn

SOLO-1: Lynparza® monotherapie

Descriptieve OS-analyse na 7 jaar follow-up

Een klinisch relevant OS-voordeel werd waargenomen met olaparib versus placebo: 67% van de Lynparza® patiënten was in leven na 7 jaar vs 46.5% van de placebo patiënten.13 

*P<0.0001 required to declare statistical significance. In order to preserve the statistical power of the final OS analysis, the alpha spending function required a p < .0001 to show statistical significance in the descriptive analysis (administrative alpha spending)13  BRCAm=BRCA-mutated; CI=confidence interval; HR=hazard ratio; mOS=median overall survival; OS=overall survival. 

 

Time to first subsequent treatment (TFST): een onderhoudsbehandeling met Lynparza® vertraagde tijd tot eerstvolgende behandeling of dood vs. placebo. De mediane tijd tot eerstvolgende behandeling of dood was ruim 4 jaar met Lynparza® vs ruim 1 jaar met placeb

 

 

5-year analysis of progression-free survival7


Lynparza® monotherapie: mediane PFS van >4,5 jaar bij patiënten met eierstokkanker in een vergevorderd stadium en BRCAm.6,7

 

Primaire PFS analyse na 3 jaar follow-up:

Hieronder bespreekt Professor Ignace Vergote (dienst Gynaecologische oncologie, UZ Leuven) in deze korte video van 7 minuten, de resultaten van Lynparza® in deze studie.

Study design:

SOLO-1 bestudeerde de veiligheid en werkzaamheid van onderhoudsbehandeling met olaparib bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd, gevorderd (FIGO stadium III-IV) hooggradig sereus of endometrioïd BRCA1/2m ovariumcarcinoom na respons op eerstelijns platinabevattende chemotherapie in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, multicentrisch fase III onderzoek.1,6

BID=twice daily; CR=complete response; BRCA1=breast cancer gene 1; BRCA2=breast cancer gene 2; n=number; PFS=progression-free survival; PR=partial response.

Samenvatting van de resultaten in 2e lijn

SOLO-2: Lynparza® monotherapie

SOLO-2 bestudeerde de veiligheid en werkzaamheid van een onderhoudsbehandeling met olaparib bij patiënten met kiembaan of somatisch BRCA1/2-gemuteerd platinasensitief recidiverend hooggradig sereus of endometrioïd ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase III-onderzoek.1,8

BID=twice daily; CR=complete response; gBRCA1=germline breast cancer gene 1; gBRCA2=germline breast cancer gene 2; n=number; PFS=progression-free survival; PR=partial response.

Bij vrouwen met recidiverende hooggradige platinumgevoelige sereuze eierstokkanker toonde Lynparza® een aanzienlijke verbetering van de PFS aan bij vrouwen met sBRCAm- of gBRCAm-kanker. 8

SOLO-2: Investigator-assessed PFS in women with a sBRCAm or gBRCAm8:

*All patients had a deleterious or suspected deleterious tumour BRCAm or gBRCAm as detected either by a local test (n=236) or by a central Myriad Clinical Laboratory Improvement Amendments test (n=59) subsequently confirmed by BRACAnalysis CDx® (n=286).
The immature OS data showed no difference between the groups.
BICR=Blinded Independent Central Review; BRCAm=BRCA mutation; CI=confidence interval; gBRCAm=germline BRCAm; HR=hazard ratio; OS=overall survival; PFS=progression-free survival; PSR=platinum-sensitive recurrent.

Veiligheidsprofiel

Het veiligheidsprofiel dat werd waargenomen in SOLO-16 en het veiligheidsprofiel op lange termijn in de follow-up van SOLO-17 waren in overeenstemming met het algemene veiligheidsprofiel van Lynparza® 1.

AEs reported in ≥20% of patients in SOLO-1:

 

*Graded according to the National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events,  version 4.0.
The data include patients with anemia, a decreased hemoglobin level, a decreased hematocrit, a decreased red-cell count, erythropenia, macrocytic anemia, normochromic anemia, normochromic normocytic anemia, or normocytic anemia.

* Graded according to the National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, version 4.0.
† Includes patients with fatigue and patients with asthenia.
‡ Includes patients with anaemia, haemoglobin decreased, haematocrit decreased, and red blood cell count decreased.

Onderzoek naar mutaties

Dankzij parallelle somatische en kiembaantests kan een groter aantal patiënten worden geïdentificeerd die baat kunnen hebben bij een behandeling met Lynparza®9.

†% of woman with ovarian cancer who have BRCAm