IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

IMFINZI in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).

Highlights

De CASPIAN-studie toont unieke 3-jaars overlevingsdata met Imfinzi® + EP in ES-SCLC

De nieuwe 3-jaar OS data van de CASPIAN studie tonen het langdurig klinisch voordeel aan van Imfinzi® in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine. Drie keer meer patiënten blijven in leven na drie jaar met Imfinzi® + EP versus EP alleen (respectievelijk 17,6% vs 5,8%) met een mediane follow-up van 39,4 maanden (HR 0.71, 95% CI 0.60-0.86, nominale p=0.0003).* Dit is de langste mediane follow-up die is gerapporteerd in een fase III immunotherapie-studie in ES-SCLC! 

 

*Paz-Ares L, Chen Y, Reinmuth N, et al. Durvalumab, with or without tremelimumab, plus platinum-etoposide in first-line treatment of ES-SCLC: 3-year overall survival update from CASPIAN. ESMO Open. 2022; 7(2):100408.

NS ID BE-2898-Revision date 08/2022-WEB Local code 1049

 

Nieuwe flexibele doseringsoptie voor Imfinzi® (durvalumab) in stadium III NSCLC

Als behandeling in irresectabele stadium III niet-kleincellige longkanker (non-small cell lung cancer, NSCLC) kan IMFINZI® vanaf nu worden toegediend elke 2 weken in een dosis van 10 mg/kg lichaamsgewicht OF elke 4 weken in een vaste dosis van 1500 mg.1,2 Dit bijkomend 4-wekelijks doseringsschema werd goedgekeurd op basis van farmacokinetische studies.3,4 Er werden geen direct vergelijkende studies uitgevoerd tussen beide doseringsschema’s. 

Voor het gebruik van IMFINZI® als behandeling van stadium III NSCLC doet AstraZeneca geen aanbevelingen in verband met het omzetten van de dosis IMFINZI® van 10 mg/kg elke 2 weken naar 1500 mg elke 4 weken. Deze beslissing moet gebeuren door de behandelende arts op basis van klinisch oordeel.

IMFINZI terugbetaald in België en Groothertogdom Luxemburg als 1e lijnsbehandeling van kleincellige longkanker in gevorderd stadium

Vanaf 1 oktober 2020 is Imfinzi® ook vergoed in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).