IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

IMFINZI in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).

Highlights

IMFINZI terugbetaald in België en Groothertogdom Luxemburg als 1e lijnsbehandeling van kleincellige longkanker in gevorderd stadium

Vanaf 1 oktober 2020 is Imfinzi® ook vergoed in combinatie met etoposide en carboplatine of cisplatine voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met kleincellige longkanker in gevorderd stadium (extensive stage small cell lung cancer, ES-SCLC).

Patiëntencasussen

Nieuwe patiëntencasus met Dr. Karolien Vanhove (AZ Vesalius) over de mogelijkheid om chemoradiotherapie gevolgd door Imfinzi® op te starten bij patiënten met een auto-immuunziekte.