ENHERTU® trastuzumab deruxtecan

ENHERTU® als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nietreseceerbare of gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die voorafgaand één of meerbehandelschema’s op basis van anti-HER2-therapieën hebben gekregen.

Hoe werkt ENHERTU®?

Video

ENHERTU®, trastuzumab deruxtecan, is een speciaal ontworpen antilichaam-geneesmiddelconjugaat (ADC), gericht tegen de HER2-receptor1
Het antilichaam is een gehumaniseerde anti-HER2-IgGl, bevestigd met het deruxtecan, een topoisomerase I-remmer, gekoppeld aan een splijtbaar tetrapeptide verbindingsmiddel1,2