Efficiëntie Synagis

Zorg is een roeping

Je wilt het verschil maken.
In dit RSV-seizoen blijf jij het verschil maken door SYNAGIS®
(palivizumab) voor te schrijven, de enige profylaxe tegen RSV,
om ernstige RSV-ziekte en ziekenhuisopname
bij hoogrisicokinderen te voorkomen.1,2

Efficiëntie Synagis

IMPACT‑RSV STUDIE

SYNAGIS® (palivizumab) verminderde het aantal RSV- ziekenhuisopnames significant in vergelijking met placebo bij hoogrisicokinderen1,14

Resultaten van maandelijkse immunoprofylaxe met SYNAGIS in de centrale proef (N=1502)1,14

Primair Eindpunt

Secundaire Eindpunten14

  • SYNAGIS verminderde het totale aantal RSV-gerelateerde dagen in het ziekenhuis significant in vergelijking met de placebogroep* (36,4 dagen met SYNAGIS tegenover  62,6 dagen met placebo; P<0.001)
  • SYNAGIS verminderde het totale aantal dagen met extra zuurstof significant in vergelijking met de placebogroep* (30,3 dagen met SYNAGIS tegenover 50,6 dagen met placebo; P<0.001)

ONDERZOEKSOPZET: Multicentrisch,gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Proefpersonen werden gerandomiseerd om 5 maandelijkse injecties te ontvangen met ofwel SYNAGIS (15 mg/kg) (n=1002) of placebo (n=500). Het primaire eindpunt was de incidentie van RSV-ziekenhuisopname.1,14

*Gegevens zijn per 100 kinderen voor alle proefpersonen die SYNAGIS kregen (BPD en prematuur).

CHD‑1 STUDIE

SYNAGIS verminderde RSV-ziekenhuisopnames significant in vergelijking met placebo bij hoogrisicokinderen1,15

Resultaten van maandelijkse immunoprofylaxe met SYNAGIS in de centrale proef (N=1287)1,15

Primair eindpunt

Secundaire Eindpunten1,15

  • 56% relatieve vermindering in de duur van RSV-gerelateerde ziekenhuisopnames in vergelijking met placebogroep (57,4 dagen met SYNAGIS tegenover 129 dagen met placebo; P=0.003)
  • 73% relatieve vermindering in totale aantal dagen met extra zuurstof in vergelijking met placebogroep (27,9 dagen met SYNAGIS tegenover 101,5 dagen met placebo; P=0.014)

ONDERZOEKSOPZET: Multicentrisch, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Proefpersonen werden willekeurig toegewezen (1:1) om 5 maandelijkse IM-injecties van SYNAGIS 15 mg/kg of placebo te krijgen. Het primaire eindpunt was de incidentie van RSV-ziekenhuisopname.1,15

HSCHD=congenitale hartaandoening die hemodynamisch significant is; IM=intramusculair