TEZSPIRE® : Werkingsmechanisme

Thymisch stromaal lymfopoëtine (TSLP) is een epitheliaal cytokine dat wordt vrijgegeven in respons op prikkels. TSLP zit bovenaan de ontstekingscascade en zo het brede spectrum van ernstig astma beïnvloedt.1-4

a Primarily demonstrated in vitro;1 clinical relevance to be determined. GM-CSF = granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; IgE =immunoglobulin E; IL = interleukin; ILC2 = Type 2 innate lymphoid cell; T2 = type 2 (Allergic and/or Eosinophilic); Th = T helper; TSLP = thymicstromal lymphopoietin. Figure adapted from Gauvreau GM et al. Expert Opin Ther Targets. 2020;24:777–792, which was based on Brusselle G,Bracke K. Ann Am Thorac Soc. 2014;11(suppl 5):S322–S328, Brusselle G et al. Nat Med. 2013;19:977–979, and Lambrecht BN, Hammad H. NatImmunol. 2015;16:45–56.

1. TEZSPIRE® SmPC laatste versie; 2. Gauvreau GM et al. Expert Opin Ther Targets. 2020;24:777–792; 3. Porsbjerg CM et al. Eur Respir J.2020;56:2000260; 4. Roan F et al. J Clin Invest. 2019;129:1441–1451

Het blokkeren van TSLP met TEZSPIRE® vermindert een breed spectrum van biomarkers en cytokinesdie geassocieerd zijn met luchtwegontsteking (bijv. eosinofielen in het bloed, eosinofielen in desubmucosa van de luchtwegen, IgE, FeNO, IL-5 en IL-13.1-3

FeNO: fractional exhaled nitric oxide (uitgeademde stikstofmonoxide); IgE: immunoglobuline E; TSLP: thymisch stromaal lymfopoëtine.

1. TEZSPIRE® laatste versie 2. Menzies-Gow A, Wechsler ME, Brightling CE. Unmet need in severe, uncontrolled asthma: can anti-TSLPtherapy with tezepelumab provide a valuable new treatment option? Respir Res. 2020;21(1):268.3. Gauvreau GM, Sehmi R, Ambrose CS, Gri􀆱thsJM. Thymic stromal lymphopoietin: its role and potential as a therapeutic target in asthma. Expert Opin Ther Targets. 2020;24(8):777-792.

Tezepelumab is een nieuw monoklonaal antilichaam (IgG2λ) dat gericht is tegenthymisch stromaal lymfopoëtine (TSLP) en de interactie met de heterodimere TSLP-receptor voorkomt.
BEKIJK IN DEZE VIDEO HOE TEZSPIRE® ZICH OP TSLP AAN DE TOP VAN DE ONTSTEKINGSCASCADE RICHT

1. TEZSPIRE® SmPC laatste versie

Voor meer informatie bekijk deze video