Glossarium

PIL: Patiëntenbijsluiter

SPK: Samenvatting van de productkenmerken