Praktische informatie1

icon

Therapeutische indicaties

TEZSPIRE® is geïndiceerd als aanvullende onderhoudsbehandeling bij volwassen en adolescente patiënten van 12 jaar en ouder met ernstig astma dat onvoldoende onder controle is, ondanks hoog gedoseerde inhalatiecorticosteroïden in combinatie met een ander geneesmiddel als onderhoudsbehandeling.1
1. Tezspire® SmPC laatste versie;
De volledige SKP is te vinden op: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tezspire-epar-product-information_nl.pdf