Brilique® ticagrelor

Brilique (ticagrelor) is een orale plaatjesaggregatieremmer voor de behandeling van acuut coronair syndroom (ACS) in een chemische klasse genaamd cyclopentyltriazolopyrimidines (CPTP's). Het is de eerste reversibel bindende, orale adenosinedifosfaat (ADP) receptorantagonist. Brilique is de enige P2Y12-blokker die goedgekeurd is voor bescherming van patiënten tegen herhaalde CV-voorvallen* in zowel de setting van acute als de langetermijnbehandeling.1,4,5

*Het samengestelde primaire eindpunt van de PLATO (1 jaar) en PEGASUS (maximaal 3 jaar) studies was het eerste optreden van CV-overlijden, MI of beroerte2,3

De Brilique 60mg verpakking wordt niet meer terugbetaald in België, maar blijft wel beschikbaar.

Voorschrijfinformatie

Patiëntenprofiel

Voortgezette behandeling met BRILIQUE 60 mg na 12 maanden is geschikt voor een deel van post-MI-patiënten met CV langetermijnrisico

Patiënten van 50 jaar en ouder met een voorgeschiedenis van MI 1–3 jaar voorafgaand aan inclusie en ten minste één aanvullende risicofactor:2,19,20

Afbeelding die de klinische aandoeningen van patiënten weergeeft
Afbeelding die de klinische aandoeningen van patiënten weergeeft

ESC- en ACC/AHA-richtlijnen geven aan dat DAPT op basis van individuele patiëntprofielen bij bepaalde patiënten kan worden verlengd.6,30

*Patiënten met nierfalen (dialyse) uitgesloten. Chronische nierziekte niet in de eindfase, gekarakteriseerd als baseline < 60 ml/min/CrCl19

 

Voor alle andere rubrieken, gelieve de samenvatting van de product kenmerken te raadplegen.