BYDUREON® (exenatide)

Bydureon® (exenatide suspensie met verlengde afgifte voor injectie in voorafgevulde pen) is een eenmaal per week te injecteren receptoragonist van glucagonachtig peptide-1 (GLP-1), beschikbaar als pen met één dosis, geïndiceerd ter verbetering van de glykemische controle bij volwassenen met diabetes type 2. Beschikbaar als 2 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie met verlengde afgifte voor injectie.

Klinische studies

De werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van Bydureon zijn geëvalueerd in meerdere klinische onderzoeken.10 De belangrijkste klinische onderzoeken met Bydureon die tot nog toe zijn gepubliceerd, worden hier weergegeven.

Werkzaamheid

Bydureon biedt 24 uur beheersing10

Het primaire eindpunt werd veranderd in HbA1c op week 26 wanneer vergeleken met uitgangswaarden, wat resulteerde in een afname van -1,5% (P=0,05) voor BYDUREON en -1,3% voor insuline glargine.10

Zelf-monitoring van bloedglucose met BYDUREON versus getitreerde insuline glargine op uitgangswaarde en na 26 weken.10

Uitgangswaarde

Grafiek toont de bloedglucose op uitgangswaarde
Grafiek toont de bloedglucose op uitgangswaarde

Suboptimale postprandiale controle op uitgangswaarde.10 

26 weken

Grafiek toont afname in postprandiale schommelingen
Grafiek toont afname in postprandiale schommelingen

Grotere verlagingen in postprandiale schommelingen na maaltijden in de ochtend (P=0,001) en avond (P=0,033).10 

Herdrukt met toestemming van The Lancet (Lancet. 2010;375(9733):2234-2243); Copyright 2010, met toestemming van Elsevier.

bPatiënten die exenatide gebruikten, ervoeren grotere verlagingen in postprandiale glucoseschommelingen na het ontbijt (P=0,001) en avondeten (P=0,033) dan zij die insuline glargine gebruikten.

Alle tijdpunten

Grafiek toont gereduceerd FPG en PPG na 26 weken
Grafiek toont gereduceerd FPG en PPG na 26 weken

Gereduceerde FPG en PPG vanaf de uitgangswaarde op alle 8 tijdpunten gedurende de dag na 26 weken.10 

Bydureon pen biedt sterke, blijvende werkzaamheid in vergelijking met insuline glargine

Bydureon pen biedt krachtige, constante werkzaamheid in verschillende onderzoeken

cBydureon is niet geïndiceerd voor het beheersen van gewichtsverlies. In klinische onderzoeken waren veranderingen in het gewicht een secundair eindpunt.

Significante afname in HbA1c vergeleken met getitreerde insuline glargine gedurende 26 weken

-1,5% voor de Bydureon pen t.o.v. -1,3% voor insuline glargine.10

Grafiek van de significante afname in HbA1c vergeleken met getitreerde insuline glargine gedurende 26 weken
Grafiek van de significante afname in HbA1c vergeleken met getitreerde insuline glargine gedurende 26 weken

dP=0,017 t.o.v. vergelijkend middel.

Afkortingen: BL, uitgangswaarde; FPG, nuchtere plasma-/serumglucose; LS, kleinste-kwadratenmethode; QW, eenmaal wekelijks.

In de insuline glargine-groep, vanaf een startdosis van dagelijkse insuline van 10 IE/dag, was de gemiddelde dosis vermeerderd tot 32 IE/dag op 26 weken.37

Opzet van het onderzoek

Afkortingen: FPG, nuchtere plasma-/serumglucose; INITIATE, begin met insuline met agressieve titratie en opleiden van de patiënt; QW, eenmaal per week.

Abbreviations: FPG, fasting plasma glucose; INITIATE, initiate insulin by aggressive titration and education; QW, once weekly.

Significante en blijvend afname in HbA1c vergeleken met getitreerde insuline glargine.2

Krachtige HbA1c afnames behouden na 3 jaar2 

Grafiek van de langdurige afname in HbA1c vanaf uitgangswaarde 8,3%
Grafiek van de langdurige afname in HbA1c vanaf uitgangswaarde 8,3%

1,5% HbA1c afname na 26 weken t.o.v. -1,3% voor insuline glargine.e2 

ep=0,017 t.o.v. vergelijkend middel.2

fInsuline glargine was aangepast gebaseerd op klinische beoordeling m.b.v. het INITIATE algoritme, met als doel een FPG van 72 tot 99 mg/dl.

Afkortingen: BL, uitgangswaarde; FPG, nuchtere plasma-/serumglucose; INITIATE, begin met insuline met agressieve titratie en opleiden van de patiënt; LS, kleinste-kwadratenmethode; QW, eenmaal per week.

Opzet van het onderzoek

Significante HbA1c reducties t.o.v. insuline glargine op alle uitgangswaardes.36

LS gemiddelde verandering in HbA1c op uitgangswaardes na 3 (post hoc analyse van het primaire eindpunt).g h 36, 38

Grafiek van de LS gemiddelde verandering in HbA1c
Grafiek van de LS gemiddelde verandering in HbA1c
Opzet van het onderzoek

gDe gemiddelde startdosis insuline glargine op week 0 (n=223) was 10,10 IE/dag. Na 26 weken (n=143) was de gemiddelde dosis 32,22 IE/dag. De laatste gemiddelde dosis na 156 weken (n=154) was 38,54 IE/day.37

hInsuline glargine is aangepast op basis van klinische beoordeling met gebruik van het INITIATE algoritme, met als doel een FPG van 72 tot 193,3 mg/dl.2, 10

Verschil in netto gewichti t.o.v. insuline glargine na 3 jaar.2

-2,5-kg gewichtsverliesi behouden na 3 jaarj,1,2 

Grafiek van de totale gewichtsverandering gedurende 3 jaar
Grafiek van de totale gewichtsverandering gedurende 3 jaar

BYDUREON brengt het extra voordeel van gewichtsverliesi in plaats van gewichtstoename.2

iBydureon is niet geïndiceerd voor het beheersen van gewichtsverlies. In klinische onderzoeken waren veranderingen in het gewicht een secundair eindpunt.

jP<0,001 t.o.v. vergelijkend middel.

Afkortingen: LS, kleinste-kwadratenmethode; QW, eenmaal per week.

Opzet van het onderzoek

Extra voordeel van behouden gewichtsverliesk gedurende 7 jaar

In een open-label uitbreidingsonderzoek toonde de Bydureon pen significant en aanhoudend gewichtsverliesa gedurende 7 jaar.5, 28

Grafiek van de verandering in lichaamsgewicht gedurende 6 jaar
Grafiek van de verandering in lichaamsgewicht gedurende 6 jaar

kBydureon is niet geïndiceerd voor het beheersen van gewichtsverlies. In klinische onderzoeken waren veranderingen in het gewicht een secundair eindpunt.

Opzet van het onderzoek

Constante, sterke HbA1c reducties gedurende onderzoeken

Sterke HbA1c reducties gedurende onderzoeken.3, 5, 10, 13, 14, 35

Grafiek van de gemiddelde verandering in HbA1c gedurende onderzoeken
Grafiek van de gemiddelde verandering in HbA1c gedurende onderzoeken

Afkortingen: BID, tweemaal daags; BL, uitgangswaarde; BI, betrouwbaarheidsinterval; LS, kleinste-kwadratenmethode; MET, metformine; QD, eenmaal daags; QW, eenmaal per week; SU, sulfonylureumderivaat; TZD, thiazolidinedione.

Opzet van het onderzoek

Bydureon verlaagde systolische en diastolische bloeddrukl

Het effect van Bydureon op bloeddrukl na 52 weken in een meta-analyse van 4 onderzoeken (n=675)35

Grafiek toont de afname in SBP en DBP door Bydureon
Grafiek toont de afname in SBP en DBP door Bydureon

In een gecombineerde analyse na afloop van de DURATION-1, -2, en -3 onderzoeken:

  • toonde BYDUREON significante veranderingen in SBP gedurende 3 jaar (verandering: -1,3 mmHg voor BYDUREON en +1,5 mmHg voor insuline glargine)15
  • Statistische significantie werd niet aangetoond voor veranderingen in DBP15

lBYDUREON is niet geïndiceerd voor het beheersen van CVZ-gerelateerde risicofactoren, welke geen secundaire eindpunten waren in de klinische onderzoeken.

Afkortingen: BID, tweemaal daags; BI, betrouwbaarheidsinterval; DBP, diastolische bloeddruk; FPG, nuchtere plasmaglucose; mm Hg, millimeters kwikdruk; QD, eenmaal daags; QW, eenmaal per week; SBP, systolische bloeddruk.

Opzet van het onderzoek

Impact op CVZ risicomarkers2

Het effect van BYDUREON op de systolische bloeddruk2

Grafiek van het effect van Bydureon op de systolische bloeddruk
Grafiek van het effect van Bydureon op de systolische bloeddruk

Veranderingen in diastolische bloeddruk kwamen overeen tussen de 2 groepen2

Veranderingen in diastolische bloeddruk waren statistisch niet relevant2

Veranderingen in totale cholesterol, LDL-C, en HDL-C waren vergelijkbaar tussen de 2 behandelgroepen2

BYDUREON is niet geïndiceerd voor het beheersen van CVZ-gerelateerde risicofactoren, die secundaire eindpunten waren in klinische onderzoeken.

Overgenomen van Diamant et al

Afkortingen: DBP, diastolische bloeddruk; mmHg, millimeter kwikdruk; QW, eenmaal per week; SBP, systolische bloeddruk; FPG, nuchtere plasma-/serumglucose; INITIATE, begin met insuline met agressieve titratie en opleiden van de patiënt

Blijvende afname in HbA1c gedurende 7 jaar

Sterke afname in HBA1C gedurende 7 jaar

Grafiek van de afname in HbA1c gedurende 6 jaar
Grafiek van de afname in HbA1c gedurende 6 jaar

De langst durende klinische beoordeling van een GLP-1 RA tot nu toe.1

Opzet van het onderzoek

DURATION-I was een 30 weken durend, open-label, non-inferioriteit onderzoek met werkzame comparator (N=295) waarbij volwassen patiënten met diabetes type 2, die geen adequate controle hadden op dieet en lichaamsbeweging met of zonder orale antidiabetica (metformine, een sulfonylureumderivaat, een thiazolidinedion of een combinatie van deze middelen), werden gerandomiseerd om hetzij BYDUREON 2 mg QW te ontvangen of exenatide 10 µg BID. Non-inferioriteit werd aangetoond als, na 30 weken behandeling, de bovenlimiet van het tweezijdige 95%-BI voor het verschil in HbA1c verandering minder was dan 0,4%. Na 30 weken werd patiënten in beide groepen de optie geboden door te gaan (of te wijzigen) naar behandeling met BYDUREON in een open-label uitbreidingsonderzoek.5, 7

Patiënten werden behandeld met exenatide in het DURATION-I open-label uitbreidingsonderzoek. Van de 295 patiënten die werden gerandomiseerd naar hetzij de BYETTA (exenatide) of de BYDUREON groep in de 30 weken durende controlefase, hebben 258 ervoor gekozen door te gaan met, of te switchen naar, Bydureon; van deze mensen hebben, 194 (75%) 3 jaar behandeling met exenatide volgemaakt en 136 (53%) 6 jaar behandeling met exenatide.1,8