BYDUREON® (exenatide)

Bydureon® (exenatide suspensie met verlengde afgifte voor injectie in voorafgevulde pen) is een eenmaal per week te injecteren receptoragonist van glucagonachtig peptide-1 (GLP-1), beschikbaar als pen met één dosis, geïndiceerd ter verbetering van de glykemische controle bij volwassenen met diabetes type 2. Beschikbaar als 2 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie met verlengde afgifte voor injectie.

Over Bydureon

Afbeelding met een overzicht van de werkzaamheid van de Bydureon-pen
Afbeelding met een overzicht van de werkzaamheid van de Bydureon-pen

¶¶Het risico op hypoglykemie is groter wanneer de Bydureon pen wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat of andere glucose-onafhankelijke secretagogen (bijv. meglitiniden). Artsen kunnen overwegen de dosis sulfonylureumderivaat te verlagen.

***Bydureon is niet geïndiceerd voor het beheersen van gewichtsverlies. In klinische onderzoeken waren veranderingen in het gewicht een secundair eindpunt.

†††Bydureon is niet geïndiceerd voor het beheersen van CVZ-gerelateerde risicofactoren, welke geen secundaire eindpunten waren in de klinische onderzoeken.

Farmacologische eigenschappen

Farmacokinetische eigenschappen van Bydureon

Evaluatie van het toevoegen van exenatide aan microbolletjestechnologie

Titel: Encapsulation of exenatide in poly-(D,L-lactide-co-glycolide) microspheres produced an investigational long-acting once-weekly formulation for Type 2 diabetes (Inkapseling van exenatide in poly-(D,L-lactide-co-glycolide) microsferen produceerde een onderzoekende langdurige wekelijkse formulering voor diabetes type 2)

Auteurs: DeYoung MB, MacConell L, Sarin V, et al.

Citaat: Diabetes Tech Ther 2011;13:1145–54

Bekijk het uittreksel van deze publicatie van DeYoung MB, et al. gepubliceerd in Diabetes Tech Ther 

Farmacokinetica, werkzaamheid en veiligheid van Bydureon: ‘Proof of concept’-onderzoek

Titel: Effecten van eenmaal wekelijkse dosis van een verlengde afgifte formulering van exenatide op glucosebeheer en lichaamsgewicht bij proefpersonen met diabetes type 2

Auteurs: Kim D, MacConell L, Zhuang D, et al.

Citaat: Diabetes Care 2007;30:1487–93

Bekijk het uittreksel van deze publicatie van Kim D, et al. gepubliceerd in Diabetes Care