BYDUREON® (exenatide)

Bydureon® (exenatide suspensie met verlengde afgifte voor injectie in voorafgevulde pen) is een eenmaal per week te injecteren receptoragonist van glucagonachtig peptide-1 (GLP-1), beschikbaar als pen met één dosis, geïndiceerd ter verbetering van de glykemische controle bij volwassenen met diabetes type 2. Beschikbaar als 2 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie met verlengde afgifte voor injectie.

Over Bydureon

Afbeelding met een overzicht van de werkzaamheid van de Bydureon-pen
Afbeelding met een overzicht van de werkzaamheid van de Bydureon-pen

¶¶Het risico op hypoglykemie is groter wanneer de Bydureon pen wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat of andere glucose-onafhankelijke secretagogen (bijv. meglitiniden). Artsen kunnen overwegen de dosis sulfonylureumderivaat te verlagen.

***Bydureon is niet geïndiceerd voor het beheersen van gewichtsverlies. In klinische onderzoeken waren veranderingen in het gewicht een secundair eindpunt.

†††Bydureon is niet geïndiceerd voor het beheersen van CVZ-gerelateerde risicofactoren, welke geen secundaire eindpunten waren in de klinische onderzoeken.

Medische noodzaak

Zowel FPG als PPG dragen bij aan HbA1c30

PPG draagt meer bij aan totale hyperglykemie dan FPG aan lage  HbA1c spiegels¶¶¶30

Graph showing the contribution of PPG and FPG on HbA[1c] levels
Graph showing the contribution of PPG and FPG on HbA[1c] levels

Overgenomen met toestemming van Monnier et al

PPG schommelingen leveren een grote bijdrage aan de totale glykemische last van patiënten met licht tot matige hyperglykemie.30 

Opzet van het onderzoek

Observatieonderzoek (n=290) van patiënten die ten minste 3 maanden zijn behandeld met alleen dieet, metformine, glyburide, of beide. Inclusiecriteria zijn inclusief een ≥6 maanden voorgeschiedenis van diabetes type 2 en geen huidige behandeling met hetzij insuline of acarbose. Patiënten werden ingedeeld op basis van gemiddeld HbA1c (%), en een 1-daagse analyse werd uitgevoerd op 4 punten van nuchtere en postprandiale plasmaglucoseconcentraties na toepassing van een gestandaardiseerd dieet.30, 31

¶¶¶Patiënten werden behandeld met enkel dieet, metformine, glyburide, of een combinatie van metformine en glyburide.

Basale insuline mogelijk niet voldoende om PPG verhogingen aan te pakken32

PPG en FPG relatieve bijdragen aan hyperglykemie na 24 of 28 weken behandeling met basale insuline32 

Graph showing that basal insulin does not achieve HbA1c goals
Graph showing that basal insulin does not achieve HbA1c goals

Overgenomen met toestemming van Riddle et al.

PPG blijft mogelijk verhoogd en draagt bij aan algehele hyperglykemie zelfs bij patiënten die behandeld worden met basale insuline32 

Veel patiënten bereiken nog steeds hun HbA1c doelen niet na behandeling met basale insuline.33, 34

Opzet van het onderzoek

Uitgangswaarde en week 24a gegevens uit 6 onderzoeken met patiënten (n=1699) met diabetes mellitus type 2 suboptimaal beheerst (HbA1c > 7%) en behandeld met orale anti-hyperglykemische geneesmiddelen werden gecombineerd voor analyse. Uitgangswaarde gemiddelde HbA1c was 8,7% voor de patiëntpopulatie voorafgaand aan behandeling escalatie met basale insuline (n=1261). Nuchtere plasmaglucose en PPG concentraties werden afgeleid uit metingen voor en 2 uur na iedere maaltijd en bij bedtijd.32 

aPatiëntgegevens van één onderzoek werden niet beoordeeld na 24 weken. Dit werd vervangen door gegevens na achtentwintig weken.32