BYDUREON® (exenatide)

Bydureon® (exenatide suspensie met verlengde afgifte voor injectie in voorafgevulde pen) is een eenmaal per week te injecteren receptoragonist van glucagonachtig peptide-1 (GLP-1), beschikbaar als pen met één dosis, geïndiceerd ter verbetering van de glykemische controle bij volwassenen met diabetes type 2. Beschikbaar als 2 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie met verlengde afgifte voor injectie.

Over Bydureon

Afbeelding met een overzicht van de werkzaamheid van de Bydureon-pen
Afbeelding met een overzicht van de werkzaamheid van de Bydureon-pen

¶¶Het risico op hypoglykemie is groter wanneer de Bydureon pen wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat of andere glucose-onafhankelijke secretagogen (bijv. meglitiniden). Artsen kunnen overwegen de dosis sulfonylureumderivaat te verlagen.

***Bydureon is niet geïndiceerd voor het beheersen van gewichtsverlies. In klinische onderzoeken waren veranderingen in het gewicht een secundair eindpunt.

†††Bydureon is niet geïndiceerd voor het beheersen van CVZ-gerelateerde risicofactoren, welke geen secundaire eindpunten waren in de klinische onderzoeken.

Werkingsmechanisme

Bydureon: De enige GLP-1 RA die microbolletjestechnologie gebruikt voor toediening eenmaal per week3, 19

Bydureon’s biologisch afbreekbare microbolletjestechnologie levert:

Uniek toedieningssysteem maakt de constante aanwezigheid van exenatide mogelijk12, 19

BYDUREON eenmaal per week is ontworpen om constante behandelingshoeveelheden exenatide te leveren in een bepaalde periode12
Afbeelding toont de verbinding van geneesmiddeldeeltjes in de microbolletjes
Afbeelding toont de verbinding van geneesmiddeldeeltjes in de microbolletjes

Inkapselen door microbolletjes maakt de constante vrijgave van exenatide in een bepaalde periode mogelijk12

Overgenomen met toestemming uit DeYoung et al12

Bydureon werkt op een glucose-afhankelijke manier

Bydureon glucoseverlagende werking

Afbeelding toont de farmacodynamische werking van het geneesmiddel
Afbeelding toont de farmacodynamische werking van het geneesmiddel

GLP-1 werkt op meerdere plekken in het lichaam3, 20-22

  • GLP-1 is een belangrijk incretine-hormoon dat een rol speelt in de glucose homeostase3, 20, 22