Brilique® ticagrelor

Brilique (ticagrelor) is een orale plaatjesaggregatieremmer voor de behandeling van acuut coronair syndroom (ACS) in een chemische klasse genaamd cyclopentyltriazolopyrimidines (CPTP's). Het is de eerste reversibel bindende, orale adenosinedifosfaat (ADP) receptorantagonist. Brilique is de enige P2Y12-blokker die goedgekeurd is voor bescherming van patiënten tegen herhaalde CV-voorvallen* in zowel de setting van acute als de langetermijnbehandeling.1,4,5

*Het samengestelde primaire eindpunt van de PLATO (1 jaar) en PEGASUS (maximaal 3 jaar) studies was het eerste optreden van CV-overlijden, MI of beroerte2,3

De Brilique 60mg verpakking wordt niet meer terugbetaald in België, maar blijft wel beschikbaar.

Over Brilique

Brilique
Brilique

Medische noodzaak

Onderzoeken in de praktijksetting tonen aan dat het atherotrombotisch risico voor ACS-patiënten op de lange termijn onacceptabel hoog blijft22

Taartdiagram dat het werkelijke cardiovasculaire risico voor ACS-patiënten weergeeft.
Taartdiagram dat het werkelijke cardiovasculaire risico voor ACS-patiënten weergeeft.

Jernberg T. et al, Eur Heart J. 2015; 36(19):1163-70

Afbeelding toont patiënten met hoog risico
Afbeelding toont patiënten met hoog risico

~1 op de 5 ontslagen patiënten met MI had in het eerste jaar na het initiëel MI een nieuw cardiovasculair voorval (beroerte, MI of cardiovasculair overlijden)22 

Tot 1 op 5 patiënten die in aanmerking kwamen voor PEGASUS-TIMI 54 en 1 jaar post-MI voorvalvrij waren, ervaarde een MI, beroerte of CV-overlijden in de daaropvolgende 3 jaar22

Groter langetermijnrisico, sterk geassocieerd met:23

Afbeelding toont patiënten met langetermijnrisico
Afbeelding toont patiënten met langetermijnrisico

Meer dan de helft van de nieuwe voorvallen bij stentpatiënten trad op buiten de oorspronkelijke culprit laesie24

Prospect: tijd-tot-voorvalcurven voor cv-voorvallen* post-MI

De grafiek geeft de vergelijkende percentages weer van MACE buiten de oorspronkelijke oorzaaklaesies vergeleken met andere herhaalde voorvallen
De grafiek geeft de vergelijkende percentages weer van MACE buiten de oorspronkelijke oorzaaklaesies vergeleken met andere herhaalde voorvallen

Overgenomen uit Stone GW et al. N Engl J Med 2012; 364: 326-335.

Gegevens uit PROSPECT, een prospectief, observationeel onderzoek met 697 patiënten met ACS. Mediane opvolgingsperiode was 3,4 jaar.24

*CV-overlijden, MI of beroerte

In het onderzoek PEGASUS-TIMI 54 bij post-MI patiënten werd aangetoond dat >90% van herhaalde CV-voorvallen bij stentpatiënten niet gerelateerd was aan de coronaire stent.25

Bloedplaatjes spelen een doorslaggevende rol bij trombusvorming2

De afbeelding geeft het belang weer van bloedplaatjes bij bescherming na ACS
De afbeelding geeft het belang weer van bloedplaatjes bij bescherming na ACS