Fasenra® is geïndiceerd als aanvullende onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met ernstig
eosinofiel astma die onvoldoende onder controle is ondanks hoog gedoseerde
inhalatiecorticosteroïden en langwerkende β-agonisten

ATS 2022:

Lange termijn efficientie in patiënten met ernstig astma die werden overgezet van de ANDHI double-blind (DB) naar de ANDHI in Practice (IP) open-label extensie substudy

  • OBJECTIEF
    Evaluatie van de lange termijn efficiëntie gedurende 80 weken bij reductie in onderhoudsmedicatie, in een subgroep van patiënten die van ANDHI DB naar ANDHI IP werden overgezet. 

ACQ-6, Asthma Control Questionnaire-6; DB, double-blind;
IP, in Practice; OCS, oral corticosteroid

ANDHI IP: Fasenra® patiënten vertoonden aanhoudende verbeteringen in ACQ6, SGRQ en FEV1, ondanks reducties in onderhoudsmedicaties

  • Patiënten die voorheen placebo kregen tijdens ANDHI DB vertoonden voldoende behandelingsvoordeel om reductie van de onderhoudsmedicatie toe te staan, met gelijkaardige verbeteringen in astma controle, QoL en longfunctie als de patiënten die gestart werden met benralizumab in ANDHI DB.