Fasenra® is geïndiceerd als aanvullende onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met ernstig
eosinofiel astma die onvoldoende onder controle is ondanks hoog gedoseerde
inhalatiecorticosteroïden en langwerkende β-agonisten

Prijslijst en verpakkingen

  • Fasenra® 30mg 
  • Fasenra® 30mg

 

 

 

 

VOLDOET UW PATIËNT AAN ALLE VOORWAARDEN?

SINDS MINIMUM 6 MAANDEN
IN BEHANDELING ZIJN

bij een arts-specialist in de pneumologie.

MINSTENS 2 BEGELEIDINGSGESPREKKEN VOOR GOED GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (GGG)

  • Bij een apotheker, verpleegkundige of kinesist.
  • Informatiegesprek : zo snel mogelijk na de opstart van de inhalatiecorticosteroiden.
  • Opvolggesprek : 3 tot 6 weken na het eerste gesprek.

TABAKOLOOG:

Rokers moeten naar de tabakoloog doorverwezen worden.

LONGFUNCTIE: FEV < 80%.

Aangetoond door een spirometrie die in de loop van de voorbije 12 maanden is uitgevoerd.

HUIDIGE BEHANDELING:

Hoge dosis inhalatiecorticosteroïden in combinatie met een of meerdere onderhoudsbehandelingen van astma.

EXACERBATIES:

Minstens 2 ziekenhuisopnames / behandelingen op de spoeddiensten voor ernstig astma in de voorbije maanden
OF minstens 2 ernstige exacerbaties* in de voorbije 12 maanden
OF corticoïdafhankelijk zijn**.

EOSINOFIELEN:

Bloedwaarde van ≥ 300 eosinofielen/μL bij de aanvang van de behandeling met Fasenra® en op een ander moment gedurende de 12 maanden voor de start van de behandeling met Fasenra®.

OF

Behandeld met Fasenra® in het kader van klinische studies.

OF

Voor patiënten die al met een anti-IL-5 behandeld worden en waarvoor een overschakeling naar een ander anti-IL-5 overwogen wordt.

* Een exacerbatie wordt gedefinieerd als een verergering van het astma, waarvoor een systemische corticotherapie van minstens drie dagen nodig is (voor niet corticoïdafhankelijke patiënten), en/of een bezoek aan de spoeddienst en/of een hospitalisatie.
** Een corticoïdafhankelijke patiënt is een patiënt die sedert minstens 6 maanden behandeld is met orale corticosteroïden aan een dagelijkse dosis van 4 mg of meer methylprednisolone of 5 mg of meer prednisolone voor een volwassene.

Voor patiënten die de injecties liever zelf willen uitvoeren,

bestaat Fasenra® ook in de vorm van een pen voor zelfinjectie

  • AstraZeneca heeft een ondersteunend programma, ‘Connect 360’ genoemd, ontwikkeld.

AstraZeneca heeft een programma gemaakt voor extra ondersteuning van uw patiënten thuis

  • Voor alle vragen kunt u contact opnemen met Remedus:
    +32 (0)3 870 43 90