CRESTOR® (rosuvastatin calcium)

Crestor (rosuvastatine calcium) is een statine en een remmer van HMG-CoA voor dyslipidemie en hypercholesterolemie.

Voorschrijfinformatie

Voor de volledige informatie, gelieve de samenvatting van de productkenmerken te raadplegen.

Contra-indicaties

Crestor is gecontraïndiceerd:
-     bij patiënten met overgevoeligheid voor rosuvastatine of voor één van de hulpstoffen.
-     bij patiënten met actieve leverziekte, inclusief onverklaarbare, aanhoudende verhogingen van serumtransaminases en elke verhoging van serumtransaminases hoger dan 3-maal de bovengrens van de normaalwaarde (ULN).
-     bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min).
-     bij patiënten met myopathie.
-     bij patiënten die gelijktijdig een combinatie van sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir krijgen (zie rubriek 4.5 van de SKP).
-     bij patiënten die tegelijk ciclosporine gebruiken.
-     gedurende de zwangerschap en borstvoeding en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen geschikte anticonceptieve maatregelen nemen.

De 40 mg dosering is gecontraïndiceerd bij patiënten met predisponerende factoren voor myopathie/rhabdomyolyse. Dergelijke factoren omvatten:
-     matige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 60 ml/min)
-     hypothyroïdie
-     persoonlijke of familie anamnese van erfelijke spierziekten
-     musculaire toxiciteit met andere HMG-CoA reductaseremmers of fibraten in de anamnese
-     alcoholmisbruik
-     situaties waarbij verhoogde plasmaspiegels kunnen optreden
-     Aziatische patiënten
-     gelijktijdig gebruik van fibraten.
(Zie rubrieken 4.4, 4.5 en 5.2  van de SKP).

 

Voor alle andere rubrieken, gelieve de samenvatting van de product kenmerken te raadplegen.