Brilique® ticagrelor

Brilique (ticagrelor) is een orale plaatjesaggregatieremmer voor de behandeling van acuut coronair syndroom (ACS) in een chemische klasse genaamd cyclopentyltriazolopyrimidines (CPTP's). Het is de eerste reversibel bindende, orale adenosinedifosfaat (ADP) receptorantagonist. Brilique is de enige P2Y12-blokker die goedgekeurd is voor bescherming van patiënten tegen herhaalde CV-voorvallen* in zowel de setting van acute als de langetermijnbehandeling.1,4,5

*Het samengestelde primaire eindpunt van de PLATO (1 jaar) en PEGASUS (maximaal 3 jaar) studies was het eerste optreden van CV-overlijden, MI of beroerte2,3

De Brilique 60mg verpakking wordt niet meer terugbetaald in België, maar blijft wel beschikbaar.

Klinische studies

PEGASUS-TIMI 54

Opzet van de studie

PEGASUS-TIMI 54 is het eerste prospectieve, gerandomiseerde, gecontroleerde klinisch studie met de kracht om het voordeel van langetermijn DAPT te beoordelen bij post-MI-patiënten met voortdurend hoog risico* op atherotrombotische voorvallen2

De afbeelding geeft primaire werkzaamheids- en veiligheidseindpunten weer bij post-MI-patiënten
De afbeelding geeft primaire werkzaamheids- en veiligheidseindpunten weer bij post-MI-patiënten

*In het onderzoek PEGASUS-TIMI 54 werden patiënten met hoog risico gedefinieerd als leeftijd 50 jaar of ouder met voorgeschiedenis van MI binnen 1-3 jaar en ≥1 aanvullende atherotrombotische risicofactor (leeftijd ≥65 jaar, >1 eerder MI, coronaire hartziekte in meerdere bloedvaten, diabetes die medicatie vereist, chronische nierstoornis niet in de eindfase)2

Werkzaamheid

Brilique 60 mg bleef gedurende maximaal 3 jaar* CV-voordelen bieden voor post-MI-patiënten met voortdurend CV langetermijnrisico†2

Grafiek toont de primaire werkzaamheidseindpunten in het onderzoek PEGASUS-TIMI 54
Grafiek toont de primaire werkzaamheidseindpunten in het onderzoek PEGASUS-TIMI 54

*Alle patiënten hadden een achtergrond van aspirinebehandeling

*Deze 3 jaar is de tijd na randomisatie. Geïncludeerde patiënten hadden 1-3 jaar voorafgaand aan de randomisatie in het studie MI

†In de PEGASUS-TIMI 54 studie waren patiënten 50 jaar of ouder met voorgeschiedenis van MI binnen 1-3 jaar en ≥1 aanvullende atherotrombotische risicofactor (leeftijd ≥65 jaar, >1 eerder MI, coronaire hartziekte in meerdere bloedvaten, diabetes die medicatie vereist, chronische nierstoornis niet in de eindfase)2

Constante vermindering in alle onderdelen van het samengesteld primair eindpunt vergeleken met enkel aspirine2

Samengestelde primaire en secundaire eindpunten voor PEGASUS-TIMI 54, 3 jaar na start van het onderzoeksgeneesmiddel2

Afbeelding toont de gegevens voor consistente vermindering van samengesteld primair eindpunt
Afbeelding toont de gegevens voor consistente vermindering van samengesteld primair eindpunt

Alle patiënten hadden een achtergrond van laaggedoseerde aspirinebehandeling

*Geeft nominale p-waarde aan

Brilique 60 mg toonde constante werkzaamheid aan binnen patiëntsubgroepen2

De afbeelding geeft de werkzaamheid weer in verschillende behandelingsgroepen in het onderzoek PEGASUS-TIMI 54, vergeleken met placebo
De afbeelding geeft de werkzaamheid weer in verschillende behandelingsgroepen in het onderzoek PEGASUS-TIMI 54, vergeleken met placebo
Patiënten die behandeling met een P2Y12-remmer voortzetten of ≤30 dagen na stopzetting hervatten, ervaarden het grootste voordeel met Brilique 60 mg vergeleken met enkel aspirine

Werking van Brilique 60 mg op het samengesteld primair eindpunt van CV-overlijden, MI en beroerte na 3 jaar21

Afbeelding toont de werking op het samengesteld primair eindpunt
Afbeelding toont de werking op het samengesteld primair eindpunt

Alle patiënten hadden een achtergrond van laaggedoseerde aspirinebehandeling

Bij post-MI-patiënten met voortdurend langetermijnrisico* kan Brilique 60 mg zonder onderbreking als vervolgbehandeling worden gestart na een initiële behandeling van 1 jaar met Brilique 90 mg of een andere ADP-receptor-remmer

*Voortdurend langetermijnrisico wordt gedefinieerd als ≥1 aanvullende atherotrombotische risicofactor (leeftijd ≥ 65 jaar, >1 eerder MI, coronaire hartziekte in meerdere bloedvaten, diabetes, chronische nierstoornis niet in het eindstadium) 

Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid van Brilique 60 mg na afloop van de behandelingsverlenging van 3 jaar

Brilique 60 mg werd geassocieerd met een toename van ernstige bloeding volgens TIMI2

Primaire (ernstige bloeding volgens TIMI) en secundaire veiligheidseindpunten in PEGASUS-TIMI 542

Grafiek toont ernstige bloeding en secundair veiligheidseindpunt
Grafiek toont ernstige bloeding en secundair veiligheidseindpunt

Alle patiënten hadden een achtergrond van laaggedoseerde aspirinebehandeling

TIMI, Thrombolysis in Myocardial Infarction (trombolyse bij myocardinfarct)

Stopzetting van de behandeling vanwege bloeding kwam vaker voor met Brilique 60 mg vergeleken met enkel aspirine-behandeling (respectievelijk 6,2% t.o.v. 1,5%; p<0,001)2

De meerderheid van deze bloedingen waren minder ernstig, bijv. neusbloeding, kneuzing en hematomen2

Brilique 60 mg levert een positieve risico-batenanalyse voor post-MI-patiënten met voortdurend langetermijnrisico vergeleken met enkel aspirine2

Voorvallen per jaar, afgeleid van 3-jaarlijkse Kaplan-Meier-voorvalpercentages in de ITT-populatie2

Grafiek toont de positieve risico-batenanalyse bij post-MI-patiënten
Grafiek toont de positieve risico-batenanalyse bij post-MI-patiënten

Alle patiënten hadden een achtergrond van laaggedoseerde aspirinebehandeling

Brilique 60 mg bood een relatieve risicoreductie van 14% (ARR 1,0%) voor herhaalde CV-voorvallen die onomkeerbaar waren (een samenstelling van CV-overlijden, MI, beroerte, ICH en fatale bloeding vergeleken met enkel aspirine (HR 0,86, 95% BI 0,77-0,97; nominaal p=0,0160)2

ITT, intent-to-treat-populatie; ICH, intracraniële hemorragie; TIMI, Thrombolysis in Myocardial Infarction (trombolyse bij myocardinfarct)